Valóság 2023/7

 • Búcsú Tellér Gyulától (1)
 • Varga Gábor: Digitalizáció a bankjegyek tervevezésében (2)

Századok

 • Biernaczky János: Jóléten és technikán túl (23)

Műhely

 • Makkos Nándor: Egyenlő bánásmód a tisztesség árnyékában (42)
 • Hágen András: Az alkotás útján elindult Schweitzer Miklós (53)
 • Lányi Gusztáv: Család és Biblia: Szent család-elemzések. Pszicho-teológiai összefüggések (56)
 • A magyar néptánc évtizedei konferencia elé (71)
 • Bólya Anna Mária: Adalékok az állami népi együttesek történetéhez: a folklóranyag színpadi feldolgozásának kérdései a szkopjei állami népi együttes kapcsán (72)
 • Fehér Anikó: A kállai kettős (81)
 • Kővágó Zsuzsa: A Magyar Iskola szemléletével nevelt táncművészek-pedagógusok szerepe, hatása táncművészetünk újragondolásában (87)
 • Timár Mihály: Pedagógiai és művészeti megújulás az újfolklorizmus jegyében. Timár Sándor tevékenysége (91)

Napló és kritika

 • Koósz István: Határok és japánok (99)
 • Pető Zoltán: Konzervatívok és haladárok (103)
 • Márfai M. László: Látás és tekintet között (107)

Külföldi folyóiratokból

 • Christine Lehnen: A Grimm-meséket valójában nők írták (110)
 • Mark Sappenfield: Öröm – A boldogság társas közeg (113)
 • Taylor Luck: Gyarapodás – Kairó „szemétvárosa” arculatot vált: Újrahasznosít… és virágzik (114)
 • Jessica T. Matthews: A világ, ahogy Kissinger látja (116)
 • Julian Strauss: Erdélyi ijedelmeim (122)
 • Adrian Meyer: Miért nem kell félnünk a haláltól? (123)
 • Tovább bővül a százezer llátogatót is túllépő Pénzmúzeum (127)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (22, 55, 80)

Valóság 2023/5

 • Harsányi Réka: Élményalapú interakció-tervezés a digitális művészetben (1)

Századok

 • Janek István: Dvortsák Viktor a magyar revízió szolgálatában és a szlovják kérdés (20)
 • Szabadváry Tamás: Adatok Borzsák István könyvtáros életrajzához (38)

Műhely

 • Bólya Anna Mária: Izzó planéták a hideg univerzumban – Markó Iván táncszínháza (42)
 • Martsa Piroska: Csöndes erő – Martsa István élete és munkássága (50)
 • Fülöp-Székely Anita: Hátrányos helyzetű szülők és az oktatás – Esettanulmány a szülői bevonódás témájában (53)
 • Udvaros József, Takac Ondrej: A fotogrammetria használata – Természetes anyagok és alkotások formáinak archiválása (66)
 • Utry Attila: Hunnia, nevében a sorsa (74)
 • Ménes András: Szülőnek lenni öröm – Benjamin Spock-portré (80)
 • Gáspár Zoltán Ernő: Tudományalapú vallásreformáció versus tradicionalizmus (83)

Napló és kritika

 • Turgonyi Zoltán: A konzervatív stratégia védelmében – Válasz a viszontválaszra (91)
 • S. Király Béla: Gongütés pennával – Interjú Nótáros Lajos íróval (113)

Külföldi folyóiratokból

 • Gili Kliger: Adósod vagyok (121)
 • Befektetések és megtakarítások, avagy a biztos jövő kulcsa (127)

Képek

 • Károlyi András grafikái (79, 90, 112)

Valóság 2023/3

 • Búcsúzunk Kapronczay Károlytól (1)
 • Tefner Zoltán: „Orosz kártya” – magyar történelem. A privát szféra amely meghatározhatja a nagyhatalmi politikát (2)

Századok

 • Bea Csaba: Március tizenötödike emlékezete Vácon a dualizmus korában (30)

Műhely

 • Bolvári-Takács Gábor: A sárospataki tanítóképzőtől a Tokaj-Hegyalja Egyetemig. Egy modellváltás történeti gyökerei (52)
 • Fülöp-Székely Anita: Az átalakuló tanulási igények mint generációs jellemzők (60)
 • Hanák Gábor: A szűrt és szűk levegő ideje – Cseh Tamás a determinánsok vonzáskörében (68)
 • Kelecsényi László: Latinovits, a garabonciás (76)
 • Szekfű András: Bódy Gábor – az alkotó, a közeg és a démonok (79)
 • Bólya Anna Mária: Vujicsics Tihamér és a tradíció (90)
 • Szepessy Péter Donát: Táncházmozgalom. Táncház és mozgalom (97)

Napló és kritika

 • Oláh Zsolt: Magyarország – Olaszország: 1 -1 (108)

Külföldi folyóiratokból

 • Frank Young: Az ezredfordulós generáció és a válás (112)
 • Erika Page: Életmentő változások: Angola aknamentesítésétől a forgalomcsillapításig Japánban (113)
 • Erik Butler: Az ördög, akit nem ismerünk: A XIX. század sátánja (115)
 • Pedro Raúl Montoro Martínez: Különböző nyelvek beszélői másféle színeket érzékelnek (118)
 • Elisabeth Landau: Hogyan változtatja meg az anyaság az agyat (119)
 • Zanny Minton Beddoes: Az apává válástól összezsugorodik a nagyagy. Ez segíthet a szülői kötődés kialakításában (122)
 • Joseph Winters: Évente 380 millió tonna műanyagot gyártunk Amerikában, amelyből szinte semmit sem lehet igazán újrahasznosítani (123)
 • Kate Golembiewski: A hasonmásod ott jár valahol a világban, és valószínűleg a DNS-etek is közös (125)
 • A termelés és szolgáltatás új formái. Hozzáférésen alapuló, körforgásos és platformgazdaság (127)

Képek

 • Károlyi András (75, 78, 107, 111)

Valóság 2022/11

 • Karikó Sándor: Az emberi viszonyok két formája. Filozófiai és etikai gondolatok a társas együttlétről (1)

Századok

 • Erős Vilmos: A magyar nemzeti kérdés a középkorban – Domanovszky Sándor előadása a Zürichi Nemzetközi Történészkongresszuson 1938-ban (9)

Műhely

 • Vizvári Béla: Adatok és szempontok a heterótól különböző szexualitás megjelenítéséről a magyar elektronikus sajtó egy részében 2021-ben (25)
 • Kapronczay Károly: A Semmelweis-kutatás története (42)
 • Farkas Pálma: Városi legendák és tények nyomában – egy szoborelemzés története (49)

 • A kiválasztott – A magyar balett Nizsinszkij-hagyománya (55)
 • Bólya Anna Mária: Rítus és idő A tavaszi áldozatban (56)
 • Solymosi Tari Emőke: Vigasztaló Arlequin – Lajtha László balettjei (64)
 • Gombos László: Pierrette fátyola – egy pantomimrémdráma a századfordulón (75)

Napló és kritika

 • Lányi Gusztáv: PANDÉMONOLÓGIA. Öko- és politikai pszichológiai jegyzetek (88)
 • Paár Ádám: Egy korszak közepén (110)
 • Botos Katalin: A tér és a torony (113)

Külföldi folyóiratokból

 • Peter Grier, Henry Grass, Harry Bruinius: A történelem nyers vázlata: mit jelenthet számunkra a Roe kontra Wade törvény visszavonása (116)
 • Pauline Krätzig: Nem. Fogok. Gyereket. Szülni. Pont (119)
 • Zanny Minton Beddoes: Elpazarolt elmék (121)
 • A hazai bankrendszer digitalizációs szintje (126)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (8, 63, 112)

Valóság 2022/9

 • Prugberger Tamás: Az orosz-ukrán háború neuralgikus kérdései (1)

Századok

 • Kapronczay Károly: Véráldozatok az Alpok vidékén – Olaszország az első világháborúban (15)
 • Iványi Márton: „Egyazon levegőt lélegezve Ohriddal…” – az (ó)szláv nyelvi probléma a római városi kultúra és műveltség balkáni folytonossága tekintetében (22)
 • László Andor: Miénk itt a tér. A pesti Széchenyi-liget tündöklése és bukása a 19. században (37)
 • Hágen András: A háborúk modellezése. Matematika a hadviselésben (49)

Műhely

 • Bognár Bulcsu: Vezérkultusz és szekularizált hitek. Vallásosság, értékválasztás és politikai preferenciák Magyarországon (55)
 • Karkusz Patrik Dániel: Schopenhauer művészetfilozófiája (76)
 • Váradi Judit: Zeneoktatás távhangolásban (87)
 • Bólya Anna Mária: Utak, irányok a hazai táncéletben. Pandémia előtti elmélkedés a magyar táncművészetről (103)

Napló

 • Cseresnyés Márk: Európa zárójelbe téve (115)

Külföldi folyóiratokból

 • Ivan Kolpakov: A tegnap manipulálása (118)
 • Francis P Sempa: Atomsztyeppe (123)
 • Michael McGonigle: Ronald Reagan nélkül nem létezne Vologyimir Zelenszkij (125)
 • Catherine Ellis: Platinajubileum Erzsébet királynő romló egészségi állapota, a királyi családdal szembeni ellenségesség és a gyarmati múltról való számvetés közepette (126)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (21, 48, 114, 117)

Valóság 2021/10

 • Trembeczki István: A Nagy Történelem, vagy az apró különbségek és kritikus fordulatok. A globális és lokális dilemmái történetfilozófiai szempontból (1)

Századok

 • Surányi Dezső: A nomád vándorlásból a fejlett kertkultúrába. A magyarság kezdetektől való, vándorlás során átvett és megörökölt ismeretei a Kárpát-medencében (13)
 • Győri Szabó Renáta: Katalónia a Franco-diktatúra első időszakában (1939-1959) (23)

Műhely

 • András Hanga: Székelyföld retrospektív – egy közösség identitásának alakulása (43)
 • Bíró Béla: Terminusok és sorskérdések (58)
 • Kakuk Gabriella: Humanitárius vízum (71)
 • Az idő küszöbén – A magyar balett története (80)
 • Bólya Anna Mária, Pónyai Györgyi, Dani Erzsébet: AranyVáRy-projekt – Tánctörténet és virtuális valóság (81)
 • Bólya Anna Mária: Táncnyelvi crossover és bartóki egység. A délszláv folklóranyag táncszínházi feldolgozási tipológiája Kricskovics Antal életművében (89)
 • Lázár György: Bartók Béla: A fából faragott királyfi. Egy táncjáték sikeres bemutatójának hatása a magyar balettre (99)

Napló

 • Koncz Katalin: A népességfogyás megállításának lehetséges modellje: egy könyv margójára (106)
 • Márfai Molnár László: Bejárni a szavakból épült katedrálist (113)

Külföldi folyóiratokból

 • Zanny Minton Beddoes: Fennakadás. Lelassul-e a zöldenergia-termelés fejlődése (116)
 • Carsten Stormer: Jézus most orosz és a szibériai erdőkben lakik követőivel. Találkoztunk vele (118)
 • Megan Specia: Az írországi anyaotthonok borzalmai (122)
 • Jennifer Nalewicki: Olimpia – másként (124)
 • Terry W. Hartle: A műkincsrabló Napóleon szeme előtt hazája dicsősége lebegett (126)

Képek

 • Károlyi András grafikái (12, 79, 105)