Statisztika Szemle 2023/10

Tanulmányok

 • Veresné Somosi Mariann, Tóth Géza, Varga Krisztina: A társadalmi innovációs potenciál és az életminőség területi vizsgálata Magyarországon (865)
 • Bilicz Hanga Lilla: A szűk keresztmetszetekért történő büntetés módszerének alkalmazása a deprivációmérés területén (885)
 • Berde Éva, Remsei Sándor: Tanulás melletti munkavégzés a győri Széchenyi István Egyetem hallgatói körében (915)

Könyvszemle

 • Hajnal Béla: A statisztika koronagyémántja. 100 éves a Magyar Statisztikai Társaság (1922–2022) (933)

Fórum

 • Hírek, események (941)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Demográfia 2021/4

Tanulmányok

 • Monostori Judit: Váltott gondoskodásban nevelő külön élő szülők és gyermekeik (233)
 • Kis Diána, Őri Péter: A termékenységi átmenet egy dél-alföldi német közösségben: Nemesnádudvar (1850-1945) (271)
 • Drabancz Áron, Berde Éva: Széllel szemben? – A magyar fertilitás jövőbeli kilátásai (317)
 • Szerzőinknek (339)
 • Megrendelőlap (343)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Educatio 2021/2

Előszó

 • Veroszta Zsuzsanna, Györgyi Zoltán: Szerkesztői előszó (183)

Népesedés és oktatás

 • Veroszta Zsuzsanna, Györgyi Zoltán: Képzési háttér és gyermekvállalási tervek (184)
 • Széll Krisztián, Tóth G. Csaba: Az oktatási részvétel előrejelzése. Demográfiai folyamatok és oktatáspolitikai beavatkozások (206)
 • Fehérvári Anikó, Híves Tamás, Szemerszki Marianna: Népesség, szelekció, oktatás (226)
 • Papp Z. Attila: Roma népesség és oktatástervezés (242)
 • Gadár László, Banász Zsuzsanna, Kosztyán Tibor, Telcs András: A felsőoktatási kínálat és a munkaerőpiaci kereslet találkozása (206)
 • Sebők Anna: A kognitív készségek hatása a diplomás bérekre (280)
 • Berde Éva: Gutenberg és a MOOC (301)

Kutatás közben

 • Abari Kálmán, Szabó Fruzsina, Polonyi Tünde: HANNA: Gamifikált digitális tananyag hátrányos helyzetű tanulók nyelvtanulásának segítésére (317)
 • Kenyeres Éva, Mihálykóné Orbán Éva, Mihálykó Csaba: Oktatott tárgyak kiértékelése szubjektív hallgatói vélemények alapján (327)
 • Novák Ildikó: Középiskolások nyelvtanulásának eredményessége az anyagi, kulturális és társadalmi tőke tükrében (344)
 • Váradi Judit, Óváry Zoltán: A tanulók éneklési attitűdjére ható tényezők vizsgálata (353)
 • Sasvári Péter, Ludányi Brigitta: Egyetemi tanári pályázaok minimális publikációs követelményeinek változása aévárható hatása a társadalomtudományok területén (364)

Szemle

 • Bagyura Márton: Diverzitás a felsőoktatásban: lehetőségek és kihívások (379)
 • Barna Tímea: Útkereszteződésben a demográfia: populáció helyett társadalmak, mennyiséghez megértés (384)
 • Népesedés és oktatás – Absztraktok angolul (388)

Errátum

 • Errátum (394)

Elektronikusan elérhető itt.

Közgazdasági Szemle 2021/4

 • Köllő János, Reizer Balázs: A koronavírus-járvány első hullámának hatása a foglalkoztatásra és a vállalatok árbevételére (345)
 • Török Ádám, Nagy Andrea Magda: A „nagy ugrás” a felsőoktatásban – Kína a nemzetközi verseny élmezőnyében? (375)
 • Berde Éva, Mágó Mánuel László: Életkori diszkrimináció a magyar munkaerőpiacon. Visszajelzések a fiatalabb, illetve az idősebb nők állásjelentkezéseire (399)
 • Lukovics Miklós, Nagy Benedek: A felelősségteljes innováció és a gazdasági racionalitás kapocsolatrendszere vállalati környezetben (421)

Megemlékezés

 • Palánkai Tibor: A magyar agrárökonómia kiemelkedő alakjának halálára. Varga Gyula (1938-2020) (437)

Könyvismertetés

 • Benczes István: Integráció és integrációelmélet a közgazdaság-tudomány perspektívájából. Halmai Péter: Mélyintegráció. (440)
 • Buda Gergely: Miért népszerű a körforgásos gazdaság az Európai Unióban? Zora Kovacic, Roger Strand and Thomas Völker: The Circular Economy in Europe (450)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (454)