Magyar Jog 2022/4

Tanulmányok

  • Csöndes Mónika: Az okozati összefüggés megállapításának és a gyógyulási/túlélési esély elvesztésének a gyakorlata az angol common law-ban I. (193)
  • Csapucha Bernadett: A kiskorú veszélyeztetésének bűntette a jogerős ítéletek tükrében[1] – 1. rész: elkövetési magatartások, jogkövetkezmények (205)
  • Benkő Orsolya: Összecsiszolt tartalom – A „keresztény értékrend szerinti nevelés” értelmezési kerete (212)
  • Szabó Krisztián: Egy évtized a letartóztatás történetéből (223)
  • Hirtling Ibolya: Gyermekkihallgatás a büntetőeljárásban, a „Barnahus-módszer” bevezetése (235)
  • Görgényi Ilona: Az egészséges környezethez való jog érvényesülésének büntetőjogi megoldásai (243)

Szemle

  • Németh Martin: Rangsor és fiduciárius viszonyok értékelése a jog és államiság primordiális természete körében Tóth Máté Fordulat című könyvében (251)

***

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.