Magyar Jog 2021/5

Tanulmányok

  • Zákány Judit: Szemelvények a gyógyulási esély elvesztésének megítélésével kapcsolatban néhány európai országból (257)
  • Visontai-Szabó Katalin: A gyermek jogainak érvényesülése a határokon átnyúló gyermekelviteli jogvitákban (261)
  • Völcsey Balázs: Kérdések és lehetséges válaszok a Pp. Novella kapcsán (273)
  • Miholics Tivadar: Problémák, javaslatok a munkaviszonyt érintő egyes szabályok körében (285)
  • Klisics Diána:A közjegyzői nemperes eljárások és a közvetítés egyes vonatkozásai (291)
  • Nótári Tamás: A senatus consultum ultimum mint „szükségállapot” értékelése Cicero beszédeiben (299)
  • Bánki Zoltán: A veszélyhelyzet és a rendeleti jogalkotás hatása a polgári jogi kötelmekre, különös tekintettel a teljesítési határidőkre és a vis maior intézményére (307)

Szemle

  • Tóth Marcell Máté: Recenzió Elek Balázs: „A jogerő a büntetőeljárásban” című monográfiájáról (315)
  • Szajlai Kitti: Rembert Süß – Gerhard Ring: Eherecht in Europa mit Eingetragene Lebenspartnerschaft und Adoption avagy Házassági jog Európában – a bejegyzett élettársi kapcsolattal és az örökbefogadással karöltve (318)

Nekrológ

  • Finszter Géza: Mészáros Ádám (1978-2021) (320)