Új Magyar Közigazgatás 2021/4

Tanulmányok

 • Pintér Nikolett: Tudásmegosztás a magyar közszolgálati személyügyben (1)
 • Hegyesi Zoltán, Ludányi Dávid: Az államigazgatási szervekre és a személyi állományra vonatkozó szabályozás differenciálódása Kit. hatálybalépésével (15)
 • Kristó Katalin: A családtámogatások uniós koordinációs vonatkozásairól (30)
 • Gallasz Andrea: A költségvetés tagozódása a Gazdaságvédelmi Alap és a Járvány Elleni Védekezési Alap tükrében (37)
 • Tóth Balázs, Rácz Tamás Attila, Lippai-Makra Edit: Belső kontroll és pénzügyi kockázatok vizsgálata a helyi önkormányzatoknál (45)
 • Széles István, Banász Zsuzsanna: Sportágfejlesztési koncepciók értékelése az állami támogatások felhasználásának vizsgálatán keresztül (56)

E-közigazgatási tanulmányok

 • Nagy Sándor: Circulus vitiosus: az elektronikus közigazgatás megvalósulása helyi szinten (65)

Fórum

 • Gyergyák Ferenc: Európai Kiváló Kormányzás Védjegye (ELoGE) 2021 (74)
 • Feik Csaba: Az illegális heulladékelhelyezésről és megakadályozásának lehetőségeiről a jogszabály-módosítások fényében (77)

A közgazgatás bírósági kontrollja

 • Lehóczki Balázs, Berkes Bálint Ottó, Balogh Zsolt, Darák Péter, Szabó Annamária Eszter: Felsőbírósági jogesetek (81)

Könyvismertető

 • Koi Gyula: Néhány gondolat a Petrik Ferenc által szerkesztett A közigazgatási perrendtarás magyarázata című kötet kapcsán (95)
 • Sáfrán József: Lőrincz Lajos életművének továbbvitele: Recenzió A közigazgatás tudománya és gyakorlata című könyvről (102)
 • 2021. évi tárgymutató (105)

Educatio 2021/2

Előszó

 • Veroszta Zsuzsanna, Györgyi Zoltán: Szerkesztői előszó (183)

Népesedés és oktatás

 • Veroszta Zsuzsanna, Györgyi Zoltán: Képzési háttér és gyermekvállalási tervek (184)
 • Széll Krisztián, Tóth G. Csaba: Az oktatási részvétel előrejelzése. Demográfiai folyamatok és oktatáspolitikai beavatkozások (206)
 • Fehérvári Anikó, Híves Tamás, Szemerszki Marianna: Népesség, szelekció, oktatás (226)
 • Papp Z. Attila: Roma népesség és oktatástervezés (242)
 • Gadár László, Banász Zsuzsanna, Kosztyán Tibor, Telcs András: A felsőoktatási kínálat és a munkaerőpiaci kereslet találkozása (206)
 • Sebők Anna: A kognitív készségek hatása a diplomás bérekre (280)
 • Berde Éva: Gutenberg és a MOOC (301)

Kutatás közben

 • Abari Kálmán, Szabó Fruzsina, Polonyi Tünde: HANNA: Gamifikált digitális tananyag hátrányos helyzetű tanulók nyelvtanulásának segítésére (317)
 • Kenyeres Éva, Mihálykóné Orbán Éva, Mihálykó Csaba: Oktatott tárgyak kiértékelése szubjektív hallgatói vélemények alapján (327)
 • Novák Ildikó: Középiskolások nyelvtanulásának eredményessége az anyagi, kulturális és társadalmi tőke tükrében (344)
 • Váradi Judit, Óváry Zoltán: A tanulók éneklési attitűdjére ható tényezők vizsgálata (353)
 • Sasvári Péter, Ludányi Brigitta: Egyetemi tanári pályázaok minimális publikációs követelményeinek változása aévárható hatása a társadalomtudományok területén (364)

Szemle

 • Bagyura Márton: Diverzitás a felsőoktatásban: lehetőségek és kihívások (379)
 • Barna Tímea: Útkereszteződésben a demográfia: populáció helyett társadalmak, mennyiséghez megértés (384)
 • Népesedés és oktatás – Absztraktok angolul (388)

Errátum

 • Errátum (394)

Elektronikusan elérhető itt.