Gazdaság és Jog 2020/11-12

 • Verebics János: „És még mi adtunk magának Kossuth-díjat” – Sárközy Tamás és az 1988-as társasági törvény születése (2)
 • Wellmann György: Néhány jogértelmezési kérdés a Ptk. kötelmi jogi könyvéből (10)
 • Gellén Klára: A modern üzleti piactér – az online platform szabályozása az Európai Unióban (16)
 • Szikora Veronika: Profitoptimalizálás, illetve fenntarthatóság – elérhető-e jogi eszközökkel az egyensúly (20)
 • Nochta Tibor: A társasági jogviszonyok sokszínűségéről – összefüggésekről és elhatárolásokról (25)
 • Bodzási Balázs: A fizetésképtelenségi jog újraszabályozása során felmerülő főbb kérdések, különös tekintettel a polgári jogi felelősségre (31)
 • Leszkoven László: A generálkauzulákról – a jóerkölcsbe ütköző szerződések semmissége kapcsán (40)
 • Vezekényi Ursula: A diszpozitivitás és kógencia kérdésköre a társasági jogi szabályozásban (44)
 • Gál Judit: A jogi személyek egységes nyilvántartásáról (48)
 • Balog Lajosné: Bepillantás a választottbírósági ítéletek érvénytelenítésének bírósági gyakorlatába (54)
 • Zsohár András, Orosz Sándor: A társasági jog és a földjog egyes kérdései (61)
 • Sárközy Szabolcs: Gondolatok a felügyelőbizottság tagjai részére adható, illetve általuk kérhető felmentvényről (69)
 • Pázmándi Kinga: A jogi értelemben vett fogyasztókép átformálódásáról, azaz mit üzem a viselkedési közgazdaságtan a jogi beavatkozás paradigmájáról (73)