Magyar Jog 2023/1

Tanulmányok

  • Fuglinszky Ádám – Török Soma: Kiszámíthatóság v. rugalmasság a magánjogban – beszámoló a Magánjogot Oktató Fiatalok és a Magánjogot Oktatók Egyesületének éves konferenciájáról (1)
  • Bakos-Kovács Kitti: Körkép a rugalmasságról – a magánjogra ható külső és belső erők (9)
  • Bodzási Balázs: A szerződéses tartalom, valamint a szerződés alanyainak változása és annak hatása a biztosítéki kötelezettekre (18)
  • Gombos Katalin: Kiszámíthatóság v. rugalmasság – a koherencia elv és az autonóm értelmezés követelményének érvényesülése az Európai Unió nemzetközi magánjogi szabályaiban (26)
  • Móricz Aliz: A szakértői bizonyítás aktuális kérdései, fókuszban a személyi állapotot érintő pereket célzó változásokra (33)
  • Osztovits András: A magyar polgári eljárásjog útkeresése – egy új szakmai konszenzus felé (39)
  • Papp Tekla: Közjogi kiszámíthatóság versus magánjogi rugalmatlanság? Magánjogi fenntartások a Kúria 1/2022. KPJE határozata kapcsán (45)
  • Reines János: A látszólagos egyetemlegesség a gépjármű felelősségbiztosítási szerződés kapcsán (49)
  • Sándor István: A bírói mérlegelés szerepe a vagyonkezelési jogviszonyban külföldi példák alapján (54)

Szellemidézés

  • Angyal Pál: Emlékeimből – 1. rész (61)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.