Korall 2022/87

Zsidó felemelkedés vagy térnyerés?

 • Prepuk Anikó: Zsidó polgárosodás és „zsidókérdés” a 19. századi Magyarországon (5)
 • Nagy Ágoston, Tamás Máté: „Brüder Heinrich und Bernhard Lackenbacher von Salamon”. Vallásváltás, nemességszerzés és egy társadalmi csoport víziója a 19. századi Magyar Királyságban (42)
 • Mislovics Erzsébet: Társadalmi mobilitás és a zsidó felekezethez való kötődés. Munk Adolf és családja (71)
 • Glässer Norbert, Zima András: Az „izraelita paritástól” a felekezeti kapcsolatokig a 19. század végi Óbecsén. A lokalitás szerepe egy modernizálódó járási elitben (95)
 • Bagdi Róbert, Hlbocsányi Norbert: A Kohner család gazdasági érdekeltségei (119)
 • Michael L. Miller: „Testestül-lelkestül magyarrá lett.” Jellinek Mór (1824-1883) és a magyar gazdaság modernizációja (145)
 • Turbucz Péter: Identitás, önreprezentáció, tudomány. Alexander Bernát és Marczali Henrik pályaíve a Budapesti Hírlap tükrében (167)

Könyvek

 • Tátrai Viktor: Az asszimiláció kudarca – az antiszemitizmus sikere? Janet Kerekes: Álarcosbál a Fehér Keresztben. A zsidó asszimiláció (198)
 • Ordasi Ágnes: Családtörténet – történeti emlékezet. R. Balás Emőke: A jobb kéznek mindig szabadnak kell lenni kézfogásra. Sümegi Vilmos 7 élete (208)
 • László Andor: Mályusz Elemér: Visszaemlékezések (214)
 • Szakál Gyula: Honvári János (szerk.): Iparváros. Győr iparának története a kezdetektől napjainkig (221)
 • Németh Patrik: Harald Jähner: Aftermath. Life in the Fallout of theThird Reich, 1945-1955 (227)

 • Szerzőink (232)
 • Contents (234)
 • Abstracts (236)

Korall 2021/(83)

Tisztaság fél egészség?

 • Németh Ágnes: az egészség csatornái. A pesti csatornareform kezdetei és Beivinkler Károly szerepe az 1870-es évek elején (5)
 • Bodovics Éva: Köztisztasági és közegészségi viszonyok Miskolcon a 19. század utolsó harmadában (34)
 • Kappanyos Ilona: Zománc fürdőkád és fateknő. Csecsemőfürdetési tanácsok a 20. század eleji magyar gyermekápolási irodalomban (59)
 • Kaba Eszter: Ép testben ép lélek? Az oroszországi hadifogság egészségügye (84)
 • Demeter Gábor, Magyarosi Ádám, Bagdi Róbert: Tuberkolózis, tetű és pöcegödör. Iskolások egészségügyi és lakhatási helyzete Debrecenben, a nagy gazdasági válság idején (105)
 • Kovácsné Magyari Hajnalka: A mosószappantól az „elektromos narancsig”. Szépségápolás és professzionális kozmetikai szolgáltatások az 1950-es és 1960-as években (136)
 • Vámos Gabriella: Gyermekek és fiatalok egészségnevelése az 1960-as évektől az 1980-as évekig (152)

Elektronikus formában elérhető itt.