Múltunk 2023/4

Válságok a 20. században

 • Murber Ibolya: Válság és demokratizálás. Az osztrák és a magyar demokráciamodell az első világháború idején (4)
 • Bolgár Dániel: Nagy volt-e a jövedelmi egyenlőtlenség Magyarországon a két világháború között? Kritikai statisztika (45)
 • Pap Milán: Megküzdési stratégiák. Jelentések az olajválságról és a kádári vezetés 1973-1974-ben (95)
 • Sinéad Carolan: „Válsággondolkodás” és a társadalomelmélet átalakulása a posztsztálinista Magyarországon és Lengyelországban (122)
 • Iványi Márton: Hegemóniaválság és/ vagy egy világpolitika fordulat előjátéka? Az amerikai elhúzódó visszaesés diskurzusa (153)
 • Antal Attila: A válságok és kivételes jogrendek történeti perspektívában (182)

Szemle

 • Feitl István: Tanulmánykötet a 150 éves Budapestről (204)
 • Csunderlik Péter: Wilson és a kelet-európai „fajok” szegregációja (211)
 • Fiziker Róbert: Burgenland 100. Gondolatok a romantika és a realizmus mikszáthi házasságáról (217)
 • Juhász Zoltán András: Tintabarázdák és sárkányfog-vetemény. A vidéki ellenségkép a kommunista sajtóban (227)

Politikatudományi Szemle 2023/3

Tudománypolitika

 • Kristóf Luca: Nemzeti büszkeség vagy gazdasági hasznosság? A tudomány és a tudósok megítélése a (tudomány)politikai konfliktusok tükrében (7)

Hatalommegosztás és demokrácia

 • Antal Attila: A kivételes jogrend és a demokrácia (29)

Politikatörténet

 • Csizmadia Ervin: A kormányzati ciklusok mintázatának változásai 1990-2010. Külföldi példák és magyar váltógazdálkodási ciklus módosulása 2006-ban (55)

Pártok, pártrendszer Közép-Európában

 • Baranyai Nóra: A kelet-közép-európai etnoregionális pártok tipológiája (81)

A politikai kutatás módszertana

 • Stefkovics Ádám, Kollár Dávid, Pavalacs András: Horgonyt le! A bal-jobboldali skála érvényessége Magyarországon és egy korrekciós javaslat lehorgonyzó vinyetta-módszerrel (107)

Kitekintő

 • Papházi Viktor: el (nem) kötelezettek? A fiatalság politikai részvétele a nemzetközi politikatudományi irodalom szemszögéből (137)
 • Összefoglalók (149)