Külgazdaság 2022/9-10

 • Forman Norbert, Kása Richárd: Az innovációmenedzsment-kutatások térbeli és időbeli szerkezetének változása 1975 és 2021 között (3)
 • Ábel István, Nagy Gyula: Vélekedések az inflációról. Megalapozatlan feltételezések és megdönthetetlen elméletek (44)

Tudományos tájékoztató

 • Gubán Ákos, Sándor Ágnes, Mezei Zoltán: A digitáliskarbonlábnyom-paradoxon feloldhatóságának problémája a kis- és középvállalkozások esetében (76)

Új könyvek

 • Győrffy Dóra: Recenzió Benczes István: Gazdasági növekedés és versenyképesség intézményi perspektívában. A magyar eset (2008-2019) (Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022, 264 oldal) című könyvéről (100)

Jogi melléklet

 • Csekő Katalin, Juhász Tímea: Exportellenőrzés az akadémiai szférában (110)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2022/4

Tanulmányok

 • Dedák István: Bérfelzárkózás Magyarországon – fikció vagy valóság? (425)
 • Losoncz Miklós, Ábel István: A pénzelmélet megújulása válságok idején (451)
 • Balogh Jeremiás Máté: Az egy főre jutó szén-dioxid-kibocsátás meghatározó tényezői a világgazdaságban (480)

Műhely

 • Kiss János: Innovatívabbak-e a termelékeny és az exportáló vállalatok? Egy magyar feldolgozóipari minta elemzése (502)

Szemle

 • Essősy Ákos: Atipikus foglalkoztatás az autóiparban (517)

Könyvismertetés

 • Benczes István: Miért kívül? Miért belül? (536)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.