Világtörténet 2022/4

 • Bíró László: Népképviselet és a népi akarat képviselete (535)

Tanulmányok

 • Balázs Gábor: „A nép jó, a képviselői megvesztegethetőek” Az 1793-as francia alkotmányról (539)
 • Lajkó Ádám: A két világháború közötti szélsőjobboldal interpretációi a nyugati történetírásban (585)
 • Juhász Barnabás: Hol húzódjon a német-lengyel határ? Nemzeti önrendelkezés, területi követelések és harc a szénmezőkért Felső-Sziléziában a nagy háború után (635)

Műhely

 • Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar, Pranter Zoltán: Vitatott pontok az utolsó egyiptomi khedive magyar származású feleségének életében (659)

Szemle

 • Lévai Csaba: A brit oroszlán, az orosz sas és a keleti kérdés (671)
 • Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar, Pranter Zoltán: A kiszámíthatatlan Közel-Kelet létrejötte (675)
 • Farkas Ildikó: Trianon és Japán (679)
 • Pók Attila: Emlékezetpolitika és populizmus Délkelet-Európában (685)

Aetas 2021/4

Tanulmányok

 • Lagzi Gábor: A szovjet hatalommal szemben. Egy litvániai katolikus szamizdat története (5)
 • Slachta Krisztina: A diktatúra szép kerek világa. az NDK és a keletnémetek a szocialista blokkban (16)
 • Mitrovits Miklós: A krakkói Magyar Tudományos Intézet. Kulturális diplomácia a magyar-lengyel kapcsolatokban a második világháború utáni években (31)
 • Bessenyei Vanda: Csehszlovák-magyar állambiztonsági kapcsolatok 1948 és 1951 között (48)
 • Krajcsír Lukács: Az „aranykorszak” vége. A hatnapos háború következményei Csehszlovákiára és Prága harmadik világbeli politikájára (61)
 • Berecz Ágoston: Az „oláh fiúk”. Román diákok magyar középiskolákban (1867-1914) (77)

Műhely

 • Dénes Iván Zoltán: Háborús pszichózis vagy tárgyilagosság? Marczali Henrik írásai a nagy háború idején (100)

Múltidéző

 • Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar: Az 1956-os forradalom Mohamed Haszánejn Hejkel írásaiban (118)

Határainkon túl

 • „Beleszerettem a történelembe”. Interjú Vidnyánszky Istvánnal (Az interjút készítette, fordította és jegyzetekkel ellátta: Paládi Renáta) (132)
 • Vidnyánszky István műveinek válogatott bibliográfiája (144)
 • Vidnyánszky István: Az 1956-os magyar forradalom az ukrán histográfiában és emlékiratokban (Fordította: Paládi Renáta) (147)

Figyelő

 • Barabás Gábor: Középkori interregnumok nemzetközi összehasonlításban (Norbert Kersken-Stefan Tebruck [Hrsg.]: Interrregna in mittelalterlichen Europa. Konkurriende Kräfte in politischen Zwischenräumen. Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg, 2020.) (154)
 • Sebők Richárd: Az igazságos Mátyás király legendája és a történettudomány eredményei (Peres Zsuzsanna – Révész T. Mihály [szerk.]: I. Mátyás és az igazságszolgáltatás. Az Országos Bírósági Hivatal tudományos konferenciája. Országos Bírósági Hivatal, Budapest, 2019.) (161)
 • Sándor Vivien: Bánsági sokszínűség: egy interdiszciplináris kutatás perspektívái (Victor Neumann [ed.]: The Banat of Timisoara – A European Melting Pot. Scala Arts & Heritage Publishers, London, 2019) (164)
 • Barta Róbert: A villágbirodalom és a kettős monarchia (Frank Tibor: Viktória királynő kezeihez. Az osztrák-magyar kiegyezés brit tükörben 1865-1870. Gondolat Kiadó, Budapest, 2019.) (167)
 • Konrád Miklós: A zsidó Budapest kultúrtörténeti megvilágításban (Mary Gluck: The Invisible Jewish Budapest: Metropolitan Culture at the Fin de Siécle. Madison, University of Wisconsin Press, 2016, Mary Gluck: A láthatatlan zsidó Budapest. Ford. Lengyel Péter. Múlt és Jövő, Budapest, 2017.) (171)
 • Balog Iván: Tisztelgés a polgárosodás és a liberalizmus történetének szakértője előtt (Borsi-Kálmán Béla et al. [szerk.]: Homályzónák. Felvilágosodás és liberalizmus. Zones d’ombre. Lumiéres et liberalisme. Tanulmányok Kecskeméti Károly 80. születésnapjára. Mélanges offerts á Charles Kecskeméti pour son 80e anniversaire. Kortárs Kiadó, Budapest, 2019.) (176)
 • Márkus Beáta, Vitári Zsolt: A vidéki Magyarország új pályákon (Csikós Gábor-Kiss Réka – Ö. Kovács József [szerk.]: Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. MTA BTK-NEB, Budapest, 2017.) (181)
 • Tóth Ágnes: Eltérő körülmények – különböző mozgásterek (Márkus Beáta: „Csak egy csepp német vér”. A német származású civilek Szovjetúnióba deportálása Magyarországról 1944/1945. Kronosz Kiadó, Pécs, 2020.) (190)
 • A. Sajti Enikő: Az elűzéstől az egyenjogúságig (Tóth Ágnes: Németek Magyarországon 1950-1970. Társadalomtudományi Kutatóközpont, Argumentum Kiadó, Budapest, 2020.) (193)
 • Számunk szerzői (197)

Világtörténet 2021/2

 • Rákóczi István: V, mint Victoria (161)

Tanulmányok

 • Rui Manuel Loureiro: Magellán Portugáliában (167)
 • Juan Gil: Magellán Spanyolországban (183)
 • Luís Filipe Reis Thomaz: Parisz almája: a Maluku-szigetek (203)
 • José Manuel Malhao Pereira: Magellán útjától Spanyolország fűszerútvonalának kialakításáig. Hajózási és időjárási tényezők (217)
 • Consuelo Varela: A Magellán-Elcano-út spanyol krónikásai (233)
 • Rákóczi István: Maximilianus Transylvanus: a színe és a visszája

Nagyító

 • Balázs Péter: A revízió revíziója: a Terror histográfiája 1989 óta (253)

Műhely

 • Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar: Nagy Imre és Kádár János arab szemmel (283)
 • Palotás Zsolt: Otmán Hásem tunéziai miniszter diplomáciai útja az Egyesült Államok keleti partján (299)

Szemle

 • Rákóczi István: Magellán drámája és a Föld körbehajózása (325)
 • Szvák Gyula: Az orosz hatalmi ideológia sajátosságai (328)
 • Prantner Zoltán: A hatnapos háború magyar szemmel (331)