Médiakutató 2023/2

  • Tardos Róbert: Terestyéni Tamás 1946-2023. Egy pályatárs megemlékezése (5)

Digitália

  • Pintér Róbert: A gyerekkori videójátékozás néhány aspektusa Magyarországon (9)
  • Szász Veronika Sára: Személyes márka alkotóművészeti kontextusban. A szakmai én reprezentációja a virtuális térben (29)

Politikai kommunikáció

  • Kiss Balázs: Kommunikációs képletek. Popkulturális hatáselemek Orbán Viktor két szövegében (47)

Térkép

  • Sarány Orsolya: Látlelet az erdélyi magyar nyomtatott sajtó aktuális állapotáról (59)

Nyilvánosság

  • Torbó Annamária: A részvételi kultúra (ön)kritikája. A részvétel újragondolása és a részvételi politika felemelkedése (79)

Kritika

  • Jancsó Veronika: Kommunikáció, jog és etika: a határmezsgyék feltárása. Buday-Sántha Andrea Kommunikáció – Etika – Jog. A kommunikáció etikai és jogi alapjai című könyvéről (93)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.