Aetas 2023/4

Tanulmányok

 • Fóti Miklós: Szeged 16. századi szandzsákbégjei (5)
 • Balogh Máté: Egy kimagasló szervitori karrier. Id. felsőkáldi Káldy Ferenc Batthyány I. Ádám szolgálatában (30)
 • Borbély Zoltán: „… fő nélkül csak egy nap sem jó volna azt a földet hadni.”. A felső-magyarországi főkapitányi tisztség hatásköre Homonnai Drugeth János főkapitány példáján keresztül (50)
 • Végh Ferenc: Kanizsától Olmützig. Magyar végvári alakulatok a harmincéves háború birodalmi hadszínterein (1642) (73)
 • Illés Imre Márton: A városi követségek helyi szabályozása a Római Birodalomban (86)

Műhely

 • Erdei Iván Márk: egy fiatal főúr helykeresése a magyar arisztokrácia köreiben. Zrínyi Ádám küzdelme a muraközi és légrádi kapitányi cím elnyeréséért két 1687 nyarán Batthyány II. Kristófhoz írt levele tükrében (100)
 • Szebenyi Gábor: Radonay Mátyás zalavári apát és kapitány, Pécs öntörvényű püspöke (118)
 • Gonda Bence: Sárkányok a Kanizsával szembeni végvidéken. Katonai karriertörténetek vázlata a 17. századból (135)

Elmélet és módszer

 • Szabados János: A 17. század első felének Habsburg-oszmán diplomáciája. Források és lehetséges kutatási irányok (150)
 • Cziráki Zsuzsanna: Kora újkori oszmán vonatkozású dokumentumok a bécsi Haditanács levéltári hagyatékában (173)

Figyelő

 • Erdős Zoltán: Mohács megértéséhez (Mohács szimfónia – Tanulmányok a mohácsi csatával kapcsolatos kutatások eredményeriből: Mohács Symphyony – Studes on the new research achievements in the Battle of Mohács 1526. Szerk. Varga Szabolcs – Türk Attila. Budapest: Martin Opitz Kiadó – PPKE BTK Régészettudományi Intézet – Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága – Mohács 500 Egyesület, 2022. [Studia ad Acheologiam Pazmaniensia]´(187)
 • Borovi Dániel: Egy emlékműkiállítás anatómiája. Debreczeni-Droppán Béla: A múzeumkerti Arany-szobor. (Biblioteca Humanitatis Historica 20.) Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2022. (192)
 • Deák Ágnes: Tudomány, katolicizmus, összbirodalmi patriotizmus és konzervatív politika metszéspontján (Christopher Aichner Brigitte Mazohl [Hg.]: Die Korrespondenz des Ministers für Cultus und Unterricht Leo Thun-Hohenstein [1849-1860]. Auswahledition zu den Reformen von Unterricht und Bildung in der Habsburgermonarchie. Unter Mitarbeit von Tanja Kraler, Wien-Köln: Böhlau Verlag, 2022. [Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs, BD. 122.]) (198)

A fordításokat Rakovszky András készítette.