Történelmi Szemle 2022/1

A történelem nemzeti képe

  • Szabó Csaba: Az örök Dacia mítosza. A dákóromán kontinuitás metahistóriája a kortárs román régészet- és történettudományban (5)
  • Demmel József: Az „oláh-verő Botond” Keleti Svájcban. Réthy László és a dualizmus kori nemzetiségi kérdés különös története (21)
  • Pinterová Beáta: A „korai szlovák történelem” az újabb szlovák szakirodalomban (41)

Tanulmányok

  • B. Halász Éva: A nyelvváltság (55)
  • Petr Kozák: Corvin János oklevelei cseh levéltárakban (69)
  • Czinege Szilvia: Széchenyi-levelek nyomában (121)
  • Újlaki-Nagy Réka: A székely Jeruzsálem és a szombatosok utódainak ábrázolása a 19. század véig, 20. század eleji útirajz-irodalomban (137)
  • Dénes Iván Zoltán: „Áldozatok” védője, „elkövetők” vádlója? Marczali Henrik az első világháborút lezáró békéről (155)

Vita

  • Bartha Ákos: Beágyazás, beárazás (169)