Századok 2021/2

Vidéki társadalom és percepciói a 18-20. században

 • Horváth Gergely Krisztián: Előhang (231)
 • Petrás Éva: „Nyeregben” a vidék. Közelítések a reformkori politikai elit idő- és térszemléletének változásához (233)
 • Mikle György: Nagybirtok és vidéki társadalom az „Elbától keletre”. Vitarkérdések a nemzetközi szakirodalomban (247)
 • Tompa László: A szerződéses jobbágyság rendszerének regionális mintázatai. Hat vármegye gyakorlatának összehasonlítása (263)
 • Demeter Gábor, Szilágyi Adrienn, Túri Zoltán: Földminőség, nemesi érdekérvényesítés, jövedelmezőség a Tiszántúl déli részén a 18-19. században (285)
 • Szulovszky János: A magyarországi városok életvilága a foglalkozások tükrében 1892-ben (317)
 • Jankó Ferenc: Változó földrajzi nézőpontok: Burgenland és Nyugat-Magyarország az első világháború előtt és után (353)

Tanulmányok

 • Haraszti Szabó Péter: A magyar káptalanok vezető méltóságainak peregrinációja a Zsigmond-korban (371)
 • Kökényesi Zsolt: Az érvényesülés útján. Az Udvari Kamara magyar tisztségviselői a 18. században (395)

Történeti irodalom

 • Szaszkó Elek: Kádas István: A megye emberei. A szolgabírói hivatal és viselői Északkelet-Magyarországon (1329-1545) (437)
 • Tóth Tibor: Oross András: EUrópa GÉNiusza. Savoyai Eugén élete és kora (1663-1736) (440)
 • Kincses Katalin Mária: Kurucz György: „Kedves Hazámfiai, mozdulni kell…” Georgikoni peregrinatio oeconomica a 19. század elején (443)
 • Fiziker Róbert: Ernst Bruckmüller: Österreichische Geschichte. Von der Urgeschichte bis zur Gegenwart (444)
 • Slachta Krisztina: Petrás Éva: Álarcok mögött. Nagy Töhötöm életei (447)
 • Valuch Tibor: Michael Jürgen Schatzl: Der Griff nach der Zeit. Perioden, Charakteristika, Motive und Interessen österreichischer Arbeitspolitik 1945-2018 (450)
 • Scheibner Tamás: Babus Antal, Müller Gabriella, Seres Attila (szerk.): Magyar irodalom és szovjet irodalompolitika az hruscsovi korszakban. Orosz levéltári iratok, 1953-1964. I. kötet (1953-1957) (453)
 • E számunk munkatársai ( 457)