Fontes Iuris 2020/6

Bevezető

  • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

  • Interjú Hajas Barnabás igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkárral (5)

Kiemelt tanulmány

  • Doszpoly Orsolya, Barta Gábor, Novák István, Patai Péter: A hazai áldozatsegítés rendszerének aktuális kérdései (9)

Tanulmányok

Közjog

  • Szupera Péter, Molnár Csaba: Megszilárduló joggyakorlat – a teljesítési bírság kérdésköre (21)

Büntetőjog

  • Jancsó Gábor: Az új Büntetőeljárási törvény első novellája: a nyomozást érintő változások I. (27)

Magánjog

  • Szűcs Gábor: Az igazságügyi szakértői névjegyzék múltja, jelene és jövője (35)

Európai és nemzetközi jog

  • Kardos Melinda, Hasznos Viktória, Seres Eszter Lilla, Bencze Kata: Az Igazságügyi Minisztérium szerepe az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL) tevékenységében (46)

Jogértelmezés (54)

Konferencia-összefoglaló (59)

Hírek, események

  • Közéleti események (63)
  • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (67)