Korall 2022/88

Építészet – képzőművészet – társadalom

 • Pilkhoffer Mónika: A Magyar Mérnök- és Építész Egylet tagsága a dualizmus korában (5)
 • Bárdi Sára: Harc a hátországért: a 40-es évek két propagandakiállítása (33)
 • Lantos Edit: A magyar építészek és az „imperialista nyugat dekadens építészetének romboló hatása” 1945 és 1958 között (58)
 • Wettstein Domonkos: Építészek és nyaralók. A szakmagyakorlás átalakuló formái a Balaton-parton a hatvanas és a nyolcvanas évek között (79)
 • Szijártó Zsolt: Budapest és Nyugat-Berlin: lakások, nyilvános terek, szubkulturális közösségek. Soskuti Tibor 1980-as és 1990-es évekbeli fényképeiről (100)
 • Keller Márkus: Állami elvárások. A hivatalos állami statisztika és a társadalom megismerése a szocialista időszakban (123)

Fórum

 • Z. Karvalics László: A történelem párhuzamos tudományai: a kölcsönös érzékenyítés és újratalálkozás esélyeiről. Zoltán Boldizsár Simon: History in Times uf Unprecedented Change: A Theory for the 21st Century (139)

Könyvek

 • Kőrösi Boglárka: Judin, Hilton: Architecture, State Modernism and Cultural Nationalism in the Apartheid Capital (152)
 • Szabó Róbert Károly: Megélt sztereotípia? Józsefváros (roma) identitása 1990 után György Eszter: Köztes terek. A rendszerváltás utáni nyócker identitása (157)
 • Erdélyi Virág: Gyimesi Emese: Szendrey Júlia irodalmi pályafutása. Társadalomtörténeti kontexusok (164)
 • Harlov-Csortán Melinda: Tamáska Máté, Szolnoki Ferenc (szerk.): Kockaház. A 20. század vidéki háztípusa (169)
 • Szerzőink (174)
 • Contents (176)
 • Abstracts (178)

Szociológiai Szemle 2022/1

Tanulmányok

 • Tomay Kyra, Lajos Veronika: A képzelt vidék – a lehetséges, megteremtett és megélt vidékiség (4)
 • Csurgó Bernadett, Horzsa Gergely, Megyesi Boldizsár: A vidékimázs és helyi identitás kutatásának lehetőségei és módszerei. Egy szisztematikus szakirodalom-elemzés eredményei (15)
 • Lajos Veronika, Szijártó Zsolt: A Káli-medence alakváltozásai 2.0. Régi és új elitek, vállalkozók, kulturális brókerek és a felelősség kérdése a rurális térben (41)
 • Tomay Kyra, Völgyi Bence: Közösség és dzsentrifikáció egy vidéki településen (65)
 • Nemes Gusztáv, Orbán Éva, Tomay Kyra: Meghasadt valóságok – dilemmák a turizmus és dzsentrifikáció szerepéről a vidék fejlődése kapcsán (88)
 • Balogh Pál Géza: Sajtkészítők a Balaton-felvidék helyi élelmiszerrendszerében. Táj és gazdaság összefüggései jelenkori kistermelői gyakorlatokban (114)
 • Vigvári András: A külterületi zártkertek benépesülése a lakhatási válság árnyékában. Egy Budapest környéki eset tanulságai (145)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.