Gazdaság és Jog 2021/4

  • Leszkoven László: A gépjárműtörzskönyv biztosítéki célú birtokban tartásáról – gondolatok egy jogegységi határozat margójára (1)
  • Kasznár Attila: A kínai gazdasági hatalom növekedése és a terrorizmus új célpontjai (8)
  • Lénárdné Maletics Borbála: A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésének a jogi személy mögött álló természetes személyek magatartásával összefüggő okairól – különös figyelemmel a kényszertörlési eljárásra (13)
  • Hideg Milán István: A cég mint végrehajtást kérő – megoldóképletek a bírósági végrehajtási eljárásban, különös tekintettel a koronavírus-járványra (18)
  • Szécsényi-Nagy Balázs: Az adatok szerepe egyes pénzfunkciók betöltésében, kitekintéssel egyes adózási vonatkozásokra (22)

Státuszjogi szemle

  • Gál Judit: A befolyásszerzés bejelentése (25)
  • Bodor Mária Zsuzsanna: Fizetési meghagyás a csődtörvényen alapuló egyes polgári eljárásokban (27)