Börtönügyi Szemle 2022/2

Nekrológ

 • Várkonyi Zsolt Kristóf: Búcsúzunk Prof. Dr. Ruzsonyi Péter c. bv. dandártábornoktól (5)

„A társadalmi kohéziót erősítő, reintegrációs, visszaesést csökkentő bűnmegelőzési programok bemutatása” című online konferencia

 • Előszó (9)
 • Schmehl János: Köszöntő (10)

Tanulmányok

 • Papczun Petra Judit, Szilágyi Nándor Imre: A reintegrációs őrizet szerepe az elítéltek társadalmi visszailleszkedésében. The contribution of reintegration custody to the social reintegration of prisoners (15)
 • Kovács Mihály: „Új esély” – A Félutas Ház típusú programok bemutatása. „New opportunity” – Presentation of the Residential Reentry Center programs (35)
 • Csáki Ildikó: Az igazságyügyi pártfogó felügyelői tevékenység bemutatása – Az alternatív szankcióktól a gyermekvédelemig. Activitise of juridical probation officers – From alternative sanctions to child protection (55)
 • Juhász Ferenc, Puzsár Annamária: A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység helyzete és jelentősége a jelenlegi jogi szabályozás tükrében. The situation and significance of the activity of penitentiary probation officers in the light of the currenct legal regulation (73)
 • Turchányi Dóra: Az első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek speciális részlegén elhelyezett elítéltek visszaesési rizikófaktorai – Miben mások, mint az átlag fogvatartott populáció? Reoffending risk factors of the convicted prisoners placet into the first time offender special deparment – How do they differ from the average prison population? (85)

Röviden

 • Gratzer-Sövényházy Edit: Reintegráció a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával (105)
 • Rutkai Kata: „A társadalmi kohéziót erősítő, reintegrációs, visszaesést csökkentő bűnmegelőzési programok bemutatása” című online konferencia – Beszámoló a kerekasztal-beszélgetésről (112)

Recenzió

 • Hollósvölgyi Máté: Mary Rogan „Börtönfelügyelet és monitoring: az európai jog és politika reformjának szükségessége ” című művének recenziója (115)

Börtönügyi Szemle 2021/2

Börtönlelkészi Szolgálat

20 éves a Börtönlelkészi Szolgálat – konferencia

 • Előszó (5)
  Schmehl János: 20 éves a Börtönlelkészi Szolgálat (6)
 • Kovács Mihály: A börtönlelkészek szerepe a Fogvatartási Ügyek Szolgálatának tevékenységében (9)
 • Veres András: A börtönpasztoráció teológiai dimenziói (19)
 • Stift Zoltán: Börtönlelkészként a közjó szolgálatában (22)
 • Várkonyi Zsolt Kristóf, Rutkai Kata, Szabó Martin: „Hitével szolgál, tettével nevel” – Gondolatok a 20 éves Börtönlelkészi Szolgálatról (27)
 • Tihanyi Miklós: A Börtönlelkészi Szolgálat jellemzői és eredményei. Results and characteristics of Prison Chaplaincy (37)

Tanulmányok

 • Czenczer Orsolya: A „zöld” büntetés-végrehajtás margójára… Avagy a magyar büntetés-végrehajtás ökológiai lábnyom-csökkentésének eredményei The „green” prisons… meaning the rsults of the ecological footprint reduction of the Hungarian Prison Service (55)
 • Fehér Szilárd: Kihívások a büntetés-végrehajtásban a koronavírus-járvány alatt Challanges of the Prison Services during the COVID-19 pandemic (67)
 • László Balázs: Befogatás és óvadék egy elfeledett büntetőkódex-javaslatban Detention and bail in a forgotten proposed bill of Criminal Code (83)

Röviden

 • Bottyán Sándor, Schmehl Gábor, Simon Zsolt Árpád: Büntetés-végrehajtási szakos hallgatók a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián – Beszámoló (100)
 • Együttműködési Megállapodás (103)