Közjogi Szemle 2021/1

Fókusz

Vincze Attila: Szokás, szokásjog és konvenció az alkotmányjogban (1)

Figyelő

  • Mélypataki Gábor, Prugberger Tamás: A közszolgálat fogalmának és dogmatikájának átalakulása (12)
  • Szalai András: A politika és a közigazgatás viszonyának átalakulása. Dekonstrukciós tendencia a politika és a közigazgatás kapcsolatában (19)

Futurum

  • Lovas Dóra: A „Hinkley Point C” beruházás kapcsán hozott bírósági döntés relevanciája az uniós jog állami támogatási és környezetvédelmi politikájának szempontjából (29)
  • Puskás Ágnes: A felelős üzleti magatartás elveinek megjelenése az Európai Unióban (38)
  • Molnár Csaba: Az írott szó ereje. A jogos elvárás elvének hiányában felmerülő gondolatok a 3325/2020. (VIII. 5.) AB határozat kapcsán (45)
  • Kiss Gergely Árpád: Platform Office? – Újszerű megközelítés a foglalkoztatásban (53)
  • Kappel Gergely, Simon Soma: A Covid-19-cel kapcsolatos járványügyi eljárások egyes jogi kérdései – különös tekintettel a Házi Karantén Rendszerre (59)

Faktum

  • Kiss Balázs: Nyelvében él a nemzetiség. Alkotmányos követelmény a nemzetiségi nyelvhasználatról (68)

Fórum

  • Bukor Liza: Recenzió a Tisztelgés a 70 éves Dezső Márta előtt című ünnepi kötetről (73)
  • Józsa Zoltán: Balázs István A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig című könyvéről (75)

***

A folyóirat elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.