Fontes Iuris 2020/4

Bevezető

  • Miniszteri beköszöntő (3)

Kiemelt tanulmány

  • Élő Károly, Péter-Delbó Márta: A közjegyzői fegyelmi eljárások szabályozásának aktuális kérdései (5)

Tanulmányok

Közjog

  • Szaniszló Krisztián: a közhatalmat gyakorló mint alkotmányjogi panaszos (10)

Büntetőjog

  • Jancsó Gábor: Az új Büntetőeljárási törvény első novellája: a nyomozást érintő változások II. (23)

Magánjog

  • Végvári Zsuzsanna: A GDPR és az Infotv. alkalmazásának elhatárosláa a jogalkalmazói, így különösen az igazságügyi szakértői adatkezelés során (34)

Európai és nemzetközi jog

  • Bencze Kata, Tallódi Zoltán: Magyar elnökség az Európa Tanács Miniszteri Bizottságában – felkészülés és prioritások (41)

Jogértelmezés (48)

Hírek, események

  • Közéleti események (51)
  • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (57)