Magyar Jog 2021/5

Tanulmányok

 • Zákány Judit: Szemelvények a gyógyulási esély elvesztésének megítélésével kapcsolatban néhány európai országból (257)
 • Visontai-Szabó Katalin: A gyermek jogainak érvényesülése a határokon átnyúló gyermekelviteli jogvitákban (261)
 • Völcsey Balázs: Kérdések és lehetséges válaszok a Pp. Novella kapcsán (273)
 • Miholics Tivadar: Problémák, javaslatok a munkaviszonyt érintő egyes szabályok körében (285)
 • Klisics Diána:A közjegyzői nemperes eljárások és a közvetítés egyes vonatkozásai (291)
 • Nótári Tamás: A senatus consultum ultimum mint „szükségállapot” értékelése Cicero beszédeiben (299)
 • Bánki Zoltán: A veszélyhelyzet és a rendeleti jogalkotás hatása a polgári jogi kötelmekre, különös tekintettel a teljesítési határidőkre és a vis maior intézményére (307)

Szemle

 • Tóth Marcell Máté: Recenzió Elek Balázs: „A jogerő a büntetőeljárásban” című monográfiájáról (315)
 • Szajlai Kitti: Rembert Süß – Gerhard Ring: Eherecht in Europa mit Eingetragene Lebenspartnerschaft und Adoption avagy Házassági jog Európában – a bejegyzett élettársi kapcsolattal és az örökbefogadással karöltve (318)

Nekrológ

 • Finszter Géza: Mészáros Ádám (1978-2021) (320)

Jogtudományi Közlöny 2021/4

A jogalkotás nyomában

 • Forgács Imre: A „no deal” szerződése. A legújabb Brexit-megállapodás kérdőjelei (153)

Tanulmány

 • Pribula László: A sajtó-helyreigazítás kötelezettjének eljárási pozíciója. Jogalkamázi kérdések és válaszok (161)
 • Szécsényi László: A Genfi Értékpapíregyezmény (171)
 • Nótári Tamás: Adalékok a kora középkori alemann törvénykönyvek datálásához és szerkezetéhez (183)

Vita

 • Döme Attila: A bizonyítás vezérelhetősége a polgári perben (194)

Jogirodalom-Jogélet

 • Sándor István: A biztosítói kárfelelősség dogmatikai és gyakorlati problémái (200)