Gazdaság és Jog 2022/3-4

  • Sándor István: Az 1959-es Ptk. a magyar polgári jog fejlődésében. A jogfejlődés dinamikája a kezdetektől 1980-ig (3)
  • Ződi Zsolt: Platformjog és felhasználóvédelem (15)
  • Herczeg Ágnes: Előzetes piaci konzultáció a gondos közpénzfelhasználás tükrében (19)
  • Barna András Péter: A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepének sajátos jogi státusza (22)
  • Szeles Nóra, Munkácsi Péter: Pillantás a közösségi finanszírozás új európai szabályozására és gazdaságtanára a szellemi tulajdon kontextusában (29)
  • Bodolai László: Személyhez nem köthető sérelem (35)
  • Lénárdné Maletics Borbála: A vezető tisztségviselői és a tagi státusz összefüggései a gazdasági társaságokban (40)
  • Leszkoven László: Ilyen nincs… és mégis van…!(?) (49)
  • Csőke Andrea: A vezető tisztségviselő felelőssége „más okból” (52)
  • Gál Judit: Jogorvoslati jog a Cégtörvényben (55)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.