Statisztikai Szemle 2021/3

Tanulmányok

  • Máténé Bella Klaudia, Ritzlné Kazimir Ildikó, Cseh Tímea: Áfaalapú diffúziós index a konjunktúrakutatásban (207)
  • Varga János Zoltán: A mintavételezés hatása a pénzügyi adatok statisztikai tulajdonságaira
    és alkalmazása a kockázatkezelésben (233)
  • Bánhidi Zoltán, Dobos Imre: A digitális fejlődés rangsorolása a DEA-típusú összetett indikátorok és a TOPSIS módszerével (253)
  • Völgyi Katalin: Kínai és indiai transznacionális vállalatok befektetései Magyarországon (266)

Fórum

  • Vita László: Köves Pál emlékezete (288)
  • Hírek, események (293)
  • Kiadók ajánlata (295