Közgazdasági Szemle 2021/6

  • Gyimesi András: Hosszú távú versenyegyensúly egy csapatsportliga közgazdasági modelljében (585)
  • Márkus Gábor, Rideg András: A magyar mikro-, kis- és középvállalatok versenyképessége és pénzügyi teljesítménye (617)
  • Antalóczy Katalin, Gáspár Tamás, Sass Magdolna: A gyógyszeripari értéklánc sajátosságai Magyarországon (645)

Szemle

  • Bilicz Dávid: A hálózatok és a kapcsolatok szerepe az innovációban és a tudás áramlásában. Szisztematikus szakirodalmi áttekintés (674)

Könyvismertetés

  • Csaba László: Az illiberalizmus élve boncolása – gondolatok Magyar Bálint és Madlovics Bálint kötete kapcsán. Magyar Bálint-Madlovics Bálint: A posztkommunista rendszerek anatómiája. Egy fogalmi keret (699)
  • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (705)