Családi Jog 2023/1

A családjog jövője

  • Katonáné Pehr Erika: Az örökbefogadás céljának történeti aspektusai az egyetemes és a magyar jogi kultúrában. 1. rész (1)

Nézőpontok

  • Kriston Edit: A párkapcsolati formák jogi szabályozásának aktualitásai – különös tekintettel a személyi viszonyokat érintő kérdésekre (13)
  • Aszódy Anett: Nevelésbe vett és családba fogadott gyermek a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti perekben (20)
  • Szűrösné Takács Andrea: A sikertelenségre predesztinált mediációs eljárásokról – különböző szakterületek képviselőinek tapasztalatai fényében (28)

Kitekintés

  • Körmendiné Kovács Veronika, Ónodi Adrienn Regina: A mediációs eljárás bírósági alkalmazásának tapasztalatai Lengyelországban, Csehországban és Magyarországon (36)

Joggyakorlat

  • Tancsik Annamária: Az európai bíróságok legújabb döntéseiből (44)

Könyvismertetés

  • Haász Diána: Bogár Zsuzsa: Válásterápia (50)

Hírek, események

  • Szeibert Orsolya: A gyermek mint változó érték a különböző szakpolitikákban – konferenciaismertetés (54)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.