Politikatudományi Szemle 2023/3

Tudománypolitika

  • Kristóf Luca: Nemzeti büszkeség vagy gazdasági hasznosság? A tudomány és a tudósok megítélése a (tudomány)politikai konfliktusok tükrében (7)

Hatalommegosztás és demokrácia

  • Antal Attila: A kivételes jogrend és a demokrácia (29)

Politikatörténet

  • Csizmadia Ervin: A kormányzati ciklusok mintázatának változásai 1990-2010. Külföldi példák és magyar váltógazdálkodási ciklus módosulása 2006-ban (55)

Pártok, pártrendszer Közép-Európában

  • Baranyai Nóra: A kelet-közép-európai etnoregionális pártok tipológiája (81)

A politikai kutatás módszertana

  • Stefkovics Ádám, Kollár Dávid, Pavalacs András: Horgonyt le! A bal-jobboldali skála érvényessége Magyarországon és egy korrekciós javaslat lehorgonyzó vinyetta-módszerrel (107)

Kitekintő

  • Papházi Viktor: el (nem) kötelezettek? A fiatalság politikai részvétele a nemzetközi politikatudományi irodalom szemszögéből (137)
  • Összefoglalók (149)