Múltunk 2023/2

A kádári Magyarország külkapcsolatai

 • Szilágyi Ágnes Judit: Portugál pillantások a vasfüggöny mögé 1974 előtt és után (4)
 • M. Madarász Anita: Nagy-Britannia közép-kelet-európai politikája a hidegháborúban. Fejezetek a brit-magyar kulturális diplomácia történetéből (30)
 • Horváth B. Zsolt: Kézi vezérelt nemzetköziesítés. A Magyar Népköztársaság nemzetközi törekvéseinek hatása a magyar felsőoktatásra az Eötvös Loránd Tudományegyetem példáján (61)
 • Takács Róbert: Magyar külkapcsolatok a hidegháborús nemzetközi környezetben (88)

Tanulmányok

 • Kormány Ákos: „A sport úri passzió, nem való a munkásságnak!” A magyar szervezett munkásmozgalom sportideái a 20. század első felében (104)
 • Bakonyi Péter: Nyilasok Zala megyében (1944. október – 1945. március) (144)
 • Andreides Gábor: „Ez pedig nem én vagyok, hanem Zimmer Ferenc halkereskedő.” A Magyar Távirati Iroda egykori főszerkesztőjének kálváriája 1945 után (174)

Szemle

 • Balatoni Balázs: A Népszövetség gondolatának brit gyökerei (192)
 • Hunyadkürti Soma: A németellenesség színe és visszája (202)
 • Bartha Ákos: Ugróiskola (213)
 • Gyebnár Kristóf: Egy kádári év történetei. Mozaikok az 1971. esztendő mindennapjaiból (229)

Múltunk 2021/2

Ember és környezet

 • Bodovics Éva: Az elmúlt huszonöt év környezettörténete az Environment and History és az Environmental History fényében (4)
 • Katona Csaba: A természet mint vonzerő a 19. századi balatoni fürdőéletben (46)
 • Balogh Róbert, Homor Péter: A „másodlagos természet” formálódása az erdészettörténet tükrében. Jogi kategóriák, professzionalizáció és tájátalakítás kapcsolata Magyarországon Trianon előtt és után (73)
 • Kormány Ákos: A munkás természetjárók és a polgári világ kapcsolata a Horthy-korszakban (101)

Tanulmányok

 • Szűts István Gergely: Kapcsolatok-hálózatok. Küzdelem egy vállalkozásért az 1920-as években (142)

Forrás

 • Vasas Géza: Fejezetek egy világvándor életéből. Erdős Pál és a magyar revízió ügye 1934-ben (176)

Szemle

 • Papp István: A nemzeti posztmodern (202)
 • Marczinka Csaba: Egy per rekonstrukciója és az impériumváltás logikája (217)
 • Takács Róbert: Magyarország és a hidegháború – rendszerszemléletben (226)

Ismertetők elérhetők itt.