Magyar Jog 2021/5

Tanulmányok

 • Zákány Judit: Szemelvények a gyógyulási esély elvesztésének megítélésével kapcsolatban néhány európai országból (257)
 • Visontai-Szabó Katalin: A gyermek jogainak érvényesülése a határokon átnyúló gyermekelviteli jogvitákban (261)
 • Völcsey Balázs: Kérdések és lehetséges válaszok a Pp. Novella kapcsán (273)
 • Miholics Tivadar: Problémák, javaslatok a munkaviszonyt érintő egyes szabályok körében (285)
 • Klisics Diána:A közjegyzői nemperes eljárások és a közvetítés egyes vonatkozásai (291)
 • Nótári Tamás: A senatus consultum ultimum mint „szükségállapot” értékelése Cicero beszédeiben (299)
 • Bánki Zoltán: A veszélyhelyzet és a rendeleti jogalkotás hatása a polgári jogi kötelmekre, különös tekintettel a teljesítési határidőkre és a vis maior intézményére (307)

Szemle

 • Tóth Marcell Máté: Recenzió Elek Balázs: „A jogerő a büntetőeljárásban” című monográfiájáról (315)
 • Szajlai Kitti: Rembert Süß – Gerhard Ring: Eherecht in Europa mit Eingetragene Lebenspartnerschaft und Adoption avagy Házassági jog Európában – a bejegyzett élettársi kapcsolattal és az örökbefogadással karöltve (318)

Nekrológ

 • Finszter Géza: Mészáros Ádám (1978-2021) (320)

Családi Jog 2020/3

A családjog jövője

 • Katonáné Pehr Erika: A gyermek érdeke az örökbefogadás új jogi környezetében (1)

Nézőpontok

 • Kussinszky Anikó, Lux Ágnes, Stánicz Péter: Az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága legfrissebb megállapításai Magyarország tekintetében: a különleges jelentésből levonható főbb következtetések (9)
 • Nagy Györgyi: A bizalmi vagyonkezelés alkalmazásának lehetősége a cselekvőképességükben korlátozott személyek esetében (17)
 • Pap Enikő: Évtizedek szakértelme jogi formában. A nők elleni és a családon belüli erőszakkal szembeni fellépést célzó Isztambuli Egyezményről (25)
 • Herke-Fábos Katalin: Megállapítások a megelőző pártfogás intézményéről a Gyermekjogi Egyezmény 40. cikkének tükrében (32)

Külföldi szemle

 • Szeibert Orsolya: A gyermek a COVID-19 járvány idején – gyermekjogi, gyermekvédelmi és családjogi ajánlások (39)

Joggyakorlat

 • Ferge Zsigmond: Az uniós polgár tartásáról gondoskodó munkavállaló szülő tartózkodáshoz való joga és szabálytalan forrásból származó jövedelme. Az Európai Bíróság ítélete az Ermira Bajratari kontra Secretary of State for the Home Department ügyben (44)

Kitekintés

 • Klisics Diána: A házasság felbontása közös megegyezés alapján. A közjegyző lehetséges szerepe (50)

Hírek, események

 • Török Soma: Család és gyermek – Nézőpontok. Konferenciabeszámoló (57)