Politikatudományi Szemle 2022/2

Politikai innovációk

  • Oross Dániel, Kiss Alexandra: Demokratikus innovációk a magyar pártok választási programjaiban (7)

Uniós politikák

  • Bíró-Nagy András, Szászi Áron József: Az Európai Unió közpolitikai hatásának percepciói – A magyarok tudása és preferenciái az EU befolyásáról (31)

Kitekintő

  • Kiss Renáta Lilla: Biztonságiasítás mint szavazatszerző stratégia A magyar kormány 2018-as kampányban folytatott migrációval és Európai Unióval kapcsolatos politikai kommunikációja (73)
  • Darabos Ádám: Az „első nagy realista” nyomdokaiban: Reinhold Niebuhr Szent Ágoston-képe (92)

Recenziók

  • Horváth Attila: Zárt pártrendszerek, nyitott kérdések (Fernando Casal Bértoa – Zsolt Enyedi: Party System Closure: Party Alliances, Government Alternatives, and Democracy in Europe) (115)
  • Franczel Richárd: Kukorelli István – a szabadságszerető tetthazafi (Kukorelli István: Három István, három nemzeti ünnep, három példakép) (124)
  • Könyvfigyelő (133)
  • Összefoglalók (139)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.