Jogtudományi Közlöny 2024/6

Tanulmány

 • Veress Emőd: Hét-hét érv az „idegen” jog átültetése ellen és mellett. Az 1864. évi román polgári törvénykönyvről (273)
 • Nádas György, Zaccaria Márton Leó: Munkaviszony-e a platformmunkavégzés? A Kúria első platformmunka ítéletének kritikai elemzése (283)
 • Szücs Tamara Dóra: Szegények joga vagy gazdagok monopóliuma? A lakáshasználati jog ellenértékéhez fűződő bírói gyakorlat elemzése (295)

Szemle

 • Gombos Katalin: Az uniós fogyasztóvédelmi jog modernizációja (305)
 • Czédli-Deák Andrea: A Quaestor-ügy mellékszála. A média hatása a pártatlan bíróságba vetett közbizalomra (313)

Jogirodalom

 • Sápi Edit: A szerzői jog Janus-arcú intézménye? Tomasovszky Edit könyvéről (322)

 • Formai követelmények szerzőinknek (325)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2021/10

A jogalkotás hatása

 • Deák Izabella: A civil szervezetek külföldi támogatása és a korlátozások típusai (425)

Tanulmány

 • Gombos Katalin: A bírói függetlenség és a jogállamiság új összefüggései (440)
 • Pók László Gábor: Adattovábbítás nemzetközi szervezetek részére (449)
 • Kiss Attila: A polgári per céljának átalakulása (460)

Vita: Egyszerűsítés vs. jogállamiság

 • Bordás Péter: Kincs, ami nincs? (469)

Jogirodalom, jogélet

 • Tóth András: A Covid-19 járvány hatása a jog világára (479)

A folyóirat elérhető a Jogkódexből.

Hungarian Journal of Legal Studies 2020/1

Acta Juridica Hungarica

 • Eszter Bodnár: The use of comparative law in the practice of the Hungarian Constitutional Court: An empirical analysis (1990-2019) (1)
 • Fruzsina Gárdos-Orosz: The reference to constitutional traditions in populist constitutionalism – The case of Hungary (23)
 • Katalin Gombos: Rules of juridiction in the new Hungarian privatte international law (52)
 • Martin Hapla: The twilight of the separation of powers: Proportionality as a method of solving institutional issues (71)
 • Attila Sipos: The liability of the air carrier for damages and the state of health of the air passenger. Accidents and diseases (COVID-19) (85)
 • Ákos Tussay: Plague discourse, quarantine and plague control in early modern England: 1578-1625 (113)
 • Nasiya Daminova: Corrigendum: Rule of law vs. Poland and Hungary – An inconsistent approach? (133)

Jogtudományi Közlöny 2020/12

Tanulmány

 • Sulyok Gábor: Szerződéskötési eljárások a történelem hajnalán (545)
 • Gombos Katalin, Sziebig Orsolya Johanna: A polgári kezdeményezés mint a közvetlen demokrácia eszköze az Európai Unióban – jegyzetek az új szabályozás margójára (556)
 • Verebics János: A rendszer kérdése a magyar magánjogi kodifikációkban és az 1959. évi Polgári Törvénykönyvben (566)
 • Vadász Vanda: A kulturális javak lefoglalás alóli mentessége (581)

Szemle

 • Bartha Bence: A főtárgyalási modell és megjelenése egyes skandináv államok perrendtartásában (589)

Jogirodalom, jogélet

 • Badó Katalin: Gondolatébresztő Téglási András A szociális jogok alkotmányos védelme – különös tekintettel a szociális biztonság alapjogi védelmére című műve kapcsán (600)