Aetas 2021/3

Tanulmányok

  • Gyetvainé Balogh Ágnes, Kelecsényi Kristóf: A budapesti Országház művezetőségének tagjai (5)
  • B. Müller Tamás: A jograblók fellegvárától a Tanácsköztársaság Házáig. Az Országház jelképé válása és szimbolikus felhasználása a 20. századi eleji szocialista mozgalomban és a Tanácsköztársaság időszakában (25)
  • Samu Nagy Dániel: Vendéglősök a képviselők szolgálatában. Az Országház éttermei és üzemeltetőik (42)
  • Heincz Orsolya: Az Országgyűlési Múzeum (1923-1949) karikatúragyűjteménye (67)
  • Dúzsi Éva: Műalkotások az Országházban 1945 előtt (84)
  • Feitl Írisz: Az eltörölt múlt. Adalékok az Országgyűlési Múzeum és 112 halálra ítélt műtárgya sorsához (107)

Műhely

  • Nógrádi-Kerekes Margit, Kelecsényi Kristóf: Németh József 1944-es országházi fotósorozata. Dokumentatív célú színes fotózás a törvényhozás épületében (126)
  • Villám Judit: Az Országgyűlési Múzeum vezetői (1923-1949) (130)

Kitekintés

  • N. Pál József: Tanúságtétel – aranyak nélkül. Iharos Sándor életének titkai (140)

Múltidéző

  • Megtört sorsok a Magyar Köztársaság Elnöki Hivatal Néphivatalához benyújtott útlevélkérelmek tükrében. 1949. január – augusztus (Sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta Dán Vanda és Makra Mónika) (152)

Figyelő

Kiss Márton: Körkapcsolás ötszáz év távlatából: az európai haderők és fejlődésük a 15-16. században. (Új korszak határán. Az európai államok hadügye és hadseregei a mohácsi csata korában. Szerkesztette B. Szabó János, Fodor Pál. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2019.) (173)

Kovács Gábor: Lehet-e egyedül tekézni? (Körmendy Lajos: A közösség nélküli ember. Ad Librum Kft., Budapest, 2020.) (177)

Kemény Krisztián: A „nagyszerű” halál, és ami uána jött (Süli Attila: Mikó Mihály visszaemlékezése a szabadságharc csíkszéki végnapjairól és bujdosásáról. F&F International Kiadó, Gyergyószentmiklós, 2019.) (180)

Bodó Péter: Megért egy havannát! (Az Országház építése és művészete. Szerkesztette Sisa József. Országház Könyvkiadó, Budapest, 2020.) (185)

Zágoni-Bosch Gergely: Lángoló könyvtárak: a kultúra elleni támadások anatómiája (Richard Ovenden: Burning the Books: a History of Knowledge under Attack. John Murray Publishers, London, 2020.) (190)

Vajda Zoltán: Rabszolgák, kereskedelem, Észak-Amerika (Lévai Csaba: Förtelmes kereskedelem. A rabszolga-kereskedelem és a rabszolgatartó rendszerek kialakulása a kor újkori Észak-Amerikában. L’Harmattan-Uránia Ismeretterjesztő Alap, Budapest, 2020.) (195)

Számunk szerzői (201)