Közjogi Szemle 2022/4

Orbán Endre: A Velencei Bizottság helye a többszintű alkotmányosság rendszerében és hatása a hazai alkotmányozási folyamatokra (1)

Bán Marina: Emlékezet, történelem és törvényhozás (13)

Tóth Judit: A közérthetőség úgy, ahogy a jogalkotó elképzeli (20)

Csatlós Erzsébet: ETIAS ante portas: új utazási engedélyezési rendszer a biztonság és a digitalizáció keresztmetszetében (28)

Varga Ádám: Lehet-e szabálysértés a gyorshajtás? (37)

Szekeres Bernadett, Mélypataki Gábor: A menstruációs szabadság bevezetésének jogelméleti és gyakorlati kérdései (49)

Vezendi-Varga Judit: A családok lakáscéljainak elérését segítő lakáspiaci hitelekhez kapcsolódó állami kamattámogatások (56)

Lakatos István: Pillanatkép az ENSZ megújítását, reformját, revitalizációját célzó nemzetközi kezdeményezésekről (63)

Barnáné Kiss Marianna Katalin: A közvélemény parlamenti vitákhoz való hozzáférését jellemző alkotmányos jogok és korlátok (72)

Bán-Forgács Nóra: Az adatvédelmi ombudsman ars poeticája és morális jogértelmezése (83)

Egri-Kovács Krisztián: Recenzió a Constitutional Reasoning and Constitutional Interpretation: Analysis on Certain Central European Countries című tanulmánykötetről (100)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2021/6

Tanulmány

  • Blutman László: A jogállamiság követelménye az Európai Unió jogában: felújítás alatt (261)
  • Deák Dániel: Közpénz a magánosított felsőoktatásban (271)
  • Németh Gábor: A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése (278)

Vita

  • Szabó Marcell: A bizonyítás súlypontjának áthelyeződése a büntetőeljárásban (289)

Szemle

  • Tóth Gabriella: Az elektronikus kapcsolattartás szabályai a polgári eljárásokban a kodifikáció tükrében (297)

Jogirodalom – jogélet

  • Egri-Kovács Krisztián: Politikai filozófiai dilemmák. Recenzió Tóth J. Zoltán könyvéről (305)