Statisztikai Szemle 2024/3

Tanulmányok

 • Czine Péter, Török Áron, Maró Gréta: A metaelemzés lépéseinek bemutatása – Cohen-féle d hatásnagyság alapú elemzés egymintás kontextusban (215)
 • Dőry Tibor, Novotny Ádám, Rámháp Szabolcs, Makai Attila, Bavlsík Richard: Diákvállalkozások születése a magyar egyetemeken – A Hungarian Startup University Program tapasztalatai (231)
 • Kárpáti-Daróczi Judit, Saáry Réka, Tick Andrea:
 • A „digitarthatósággal” kapcsolatos vállalkozási attitűd vizsgálata – A magyar és a szlovák sajátosságok összehasonlítása (261)
 • Bartha Zsolt, Ács Pongrác, Stocker Miklós, Dobos Imre: Digitális adatok vizsgálata a falmászásban – Egy olimpiai sportág elemzése (284)

Fórum

 • Hírek, események (303)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2024/3

 • Kiss-Dobronyi Bence, Czakó Erzsébet, Losonci Dávid: Menedzsmentgyakorlatok és a hazai vállalatok árbevétel-változása a Covid-19 jelentette gazdasági sokk idején (229)
 • Jámbor Zsófia, Török Áron, Czine Péter, Maró Gréta, Maró Zalán Márk: A termelői piacok fogyasztói profiljának szakirodalom-elemzése (255)

Visszatekintés

 • Laki Mihály: Vállalati magatartás – vállalati környezet. Kutatásmódszertani történet (275)

Műhely

 • Balogh Renátó, Bácsné Bába Éva: Motivációs különbségek a magyar futballklubok szurkolói között (325)

Könyvismertetés

 • Oleg Tankovsky: Gazdasági populizmus színesben – portrék Kelet-Közép-Európából. István Benczes (szerk.): Economic policies of populist leaders: A Central and Eastern European Perspective (344)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (350)

Statisztikai Szemle 2023/7

Tanulmányok

 • Krenyácz Éva, Devecsery Ágnes: 60 éves a Minnesota Elégedettségi Kérdőív – Szervezeti elégedettségi kérdőív validálása magyar mintán (571)
 • Kucséber László, Kása Richárd: Szervezeti átalakulások a 2020-as évek válságainak árnyékában a közép-európai régióban (589)
 • Bánhidi Zoltán, Tokmergenova Madina, Dobos Imre: A Network Readiness Index (NRI) elemzése többváltozós statisztika alkalmazásával (618)
 • Balogh Gergely, Lengyel Péter, Czine Péter: A magyar e-sport-fogyasztók preferenciáinak vizsgálata (635)

Fórum

 • Hírek, események (658)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Statisztikai Szemle 2022/1

Centenáriumi évfolyam

 • Dusek Tamás: Centenáriumi évfolyam (5)

Tanulmányok

 • Kemény Ildikó, Kulhavi Nikoletta Márta, Kun Zsuzsanna: A távorvoslás igénybevételét befolyásoló tényezők a COVID-19 járvány miatti félelem tükrében (7)
 • Maró Zalán Márk, Török Áron, Balogh Péter, Czine Péter: Pálinkavásárlási preferenciák vizsgálata a magyar fogyasztók körében – egy diszkrét választási modell építése (44)

Száz év a statisztika szolgálatában

 • Ertl Antal: A magyar lakbérstatisztika története (68)

Könyvszemle

 • Pomázi István: Hogyan változtatta meg a COVID-19 járvány az emberek életét? (92)

Fórum

 • Hírek, események (96)
 • Kiadók ajánlata (98)

Elektronikusan elérhető itt.

Közgazdasági Szemle 2021/12

 • Laki Mihály, Simonovits András: Kornai János (1928-2021) (1245)
 • Soós Károly Attila: Az optimális valutaövezet két elmélete – aszimmetrikus sokkok és nemzetközi pénzügyi integráció (1250)
 • Szép Tekla, Weiner Csaba: Még egyszer a lakossági hatósági energiaárakról. Egy hungarikum átfogó hatáselemzése (1276)
 • Balogh Péter, Czine Péter, Nagy Lajos, Nagy Orsolya Bernadett: Mangalicatermelői preferenciák és kockázatvállalási hajlandóság az afrikai sertéspestis árnyékában (1315)
 • Szanyi-Nagy Sára, Vaskövi Ágnes: Hogyan élnek az európai nyugdíjasok? Egyéni szintű különbözőségek vizsgálata SHARE-adatok alapján (1336)
 • Csontos Tamás Tibor: Nem nulla összegű játszma – vita az alternatív világrendekről. A Nemzetközi Közgazdasági Társaság online vitasorozata, 2021. október 5. (1364)

Elektronikusan elérhető itt.

Statisztika Szemle 2021/5

 • Máténé Bella Klaudia, Ritzlné Kazimir Ildikó: A távközlés történeti fejlődése és hatása a magyar GDP-re (401)
 • Balogh Jeremiás Máté, Borda Áron: A mezőgazdaság szerepe a klímaváltozásban – Nemzetközi kitekintés (427)
 • Horváth Balázs: Tudományos transzferminták a magyar hivatalos statisztika történetében: nemzetközi hatások Keleti Károly munkásságára (446)

Szoftverek a statisztikában

 • Czine Péter, Dajnoki Krisztina, Balogh Péter : Diszkrét választási modellek becslése az R Apollo csomagjának használatával – látens osztályú modell (469)

Fórum

 • Hírek, események (485)
 • Kiadók ajánlata (488)