Gazdaság és Jog 2022/7-8

  • Tóth András: Közbeszerzési kartellezők (jog)védelme Magyarországon (3)
  • Pribula László: Az eltűnt hatályon kívül helyezési ok nyomán (11)
  • Leszkoven László: Mégis kötbér, ami annak látszik… avagy: kávé-e a fügekávé? (17)
  • Kasznár Attila: A legális jövedelemszerzés szerepe és veszélye a terrorfinanszírozásban (21)
  • Szinay Attila: Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének új szabályairól (26)
  • Kiss Tibor: A termőföld öröklésének új szabályai (39)
  • Szabó Dániel: A kockázati- és magántőkealapok versenyjogi nézőpontból, figyelemmel az amerikai fejleményekre, antitröszt vonatkozások (44)
  • Bodor Mária: A részvénykönyv vezetésének egyes kérdéseiről (51)
  • Borsos Tibor: A tőkeegyesítő társágok határokon átnyúló átalakulása, egyesülése, szétválása az új törvényi szabályozás tükrében (54)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.