Politikatudományi Szemle 2024/2

Nyilvánosság, részvétel, kommunikáció

 • Róbert Péter, Susánszky Pál: Kizáródás a munkából – kizáródás a politikából? A munkaerőpiaci jelenlét hatása a politikai részvételre, nemzetközi összehasonlításban (7)
 • Tóth Fruzsina Rozina, Kiss Valéria: Az apolitikusság mítosza és a demokratikus aktivitás (33)
 •  Burai Krisztina, Bene Márton, Solti Ábel Attila: Város a platformon. A jászberényi lokális közösségimédia-alapú nyilvánosság etnográfiai vizsgálata (54)
 • Lovász Dorottya: Márki-Zay Péter politikai stílusa. A politikai stílus kutatásának módszere (81)

Demokráciaelmélet

 • Illés Gábor, Körösényi András: A színháztól a kocsiversenyig. Jeffrey Green plebiszciter demokrácia-elméletének kritikája és egy alternatíva 8109)

Recenzió

 • Szabó Péter: Civil társadalom magyarországi kontextusban (Mikecz Dániel (2023): Civil Moments in an Illiberal Regime. Political Activism in Hungary) (137)

 • Összefoglalók (145)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Médiakutató 2024/2

Magyar média

 • Kiss László: A médiatorzítástól a párhuzamos valóságokig. A közoktatás helyzetével kapcsolatos diskurzus két magyarországi online portálon (7)

Politikai kommunikáció

 • Farkas Xénia, Burai Krisztina, Bene Márton: Hullámok meglovaglása. Hogyan alakítja át a politikai szereplők tematizációs stratégiáit egy külső sokk a kampány során? (23)

Új média

 • Dér Dorottya Noémi, Huszár Sándor: A vizuális közösségimédia- tartalmak hatása a fiatal nők életmóddal való elégedettségére (41)

Mesterséges intelligencia

 • David M. Berry: Bevezetés a gépi tanulás médiaelméletébe (Feczku Viktor fordítása (53)

Történelem

 • Az államszocialista televízió … sokkal közelebb állt a nyugat-európai köztelevízióhoz, mint egy sztereotip propagandamédiumhoz. Imre Anikó médiakutatóval Szijártó Zsolt beszélget (65)

Kritika

 • Pintér Róbert: Klímakönyv: a média a fő felelős a súlyosbodó klímaválságért. Greta Thunberg (szerk.) Klímakönyv című könyvéről (73)
 • Bajomi-Lázár Péter: A „betűk köztársaságának” eredetéről – másként. Philipp Blom Amikor a világ kifordul a sarkából című könyvéről (76)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Politikatudományi Szemle 2022/3

Politikai tanulás

 • Holle Alexandra, Ványi Éva: Helyzetkép a hazai iskolai állampolgári nevelésről. Kontextus, kudarcok, kutatási irányok és kihívások (7)

Kommunikáció – média

 • Burai Krisztina: Érzelmek és viralitás a közösségi médiában. A pártok legnépszerűbb Facebook-bejegyzéseinek érzelmi töltete a 2018-as választási kampányban (37)
 • Nábelek Fruzsina: A negatív kampány magyarázatai. A kampánystratégia hálózati szemléletű megközelítése (59)
 • Farkas Xénia, Bene Márton: Orbán Viktor vizuális és verbális populista stílusa a Facebookon (82)

Kitekintő

 • Kiss Róbert, Zemplényi Lili Naómi: Az Amerikai Politikai Fejlődés (APD) iskolája és a magyar politika mint történeti jelenség (111)

Recenzió

 • Pál Gábor: Kormányzás és közpolitika a döntés prizmáján keresztül (Boda Zsolt: Ki dönt? Kormányzási stílusok és közpolitikai változás Magyarországon 2002–2014. Budapest, Gondolat Kiadó–TK, 2020) (135)
 • Könyvfigyelő (145)
 • Összefoglalók (149)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Médiakutató 2021/3-4

 • Bajomi-Lázár Péter: Paradigmaváltások a médiakutatásban. A húsz éves Médiakutató konferenciája elé (5)
 • Kékesdi-Boldog Dalma: Média válság idején. Vendégszerkesztői előszó (9)

COVID19

 • Andok Mónika: Trendek az online vallási folyamatokban a koronavírus-járvány idején Magyarországon (15)
 • Rajnai Richárd, Németh Szilvia: Digitális médiahasználat az iskolákban – pandémia idején. Egy fókuszcsoportos kutatás eredményei (25)

Jog

 • Polyák Gábor, Nagy Krisztina: Az egészségügyi kommunikáció alkotmányos keretei (37)

Politikai kommunikáció

 • Bene Márton, Petrekanics Márton, Bene Mátyás: Ki mit költ? Politikai hirdetési aktivitás a Facebookon a 2019-es európai parlamenti és az önkormányzati választási kampányokban (49)
 • Szabó Lilla Petronella, Béni Alexandra: Vírusháború. A Covid19 járvány metaforikus ábrázolása a magyar hírportálokon (59)
 • N. Varagya Szilvia: Válságban kommunikáció! Válságban a kommunikáció? Szlovákiai közéleti retorika a 2020-as pandémia idején a magyar nyelvű napilap tolmácsolásában (69)

Migráció

 • Zakinszky Toma Viktória: „Sajtóinformációk szerint”. Migránsok, menekültek és menedékkérők Magyarországon és Szerbiában (79)

Újságírás

 • Tófalvy Tamás: Lehet-e folyamatos válságban az újságírás? A technológiától a szakmai normákig – és vissza (91)
 • Gödri Rita: Pályakezdő újságírók helyzete Magyarországon (97)
 • Dési János: Zsoldosok.Esszé az újságírói attitűdök változásáról a rendszerváltástól az új cenzúráig (107)

Történelem

 • Sz. Nagy Gábor: A papírválság mint politikai fegyver a koalíciós időszakban (117)
 • Takács Róbert: Kultúra, média, nyilvánosság az 1980-as években – gazdasági és irányítási válság idején (125)

Európa

 • Jele Ágnes: A határok szimbolikus mozgatása az eurózóna válsága idején. Két példa a német sajtóból (137)

Balaton

 • Bódi Jenő: „Ebből a vírus pocsolyából…”. A Balaton vízminőségével kapcsolatos 2014-es botrány elemzése (151)

Elektronikusan elérhető itt.

Politikatudományi Szemle 2021/1

V4-ek és az EU

 • Bíró-Nagy András, Laki Gergely: Ajánlások és teljesülésük. A V4-ek országspecifikus ajánlásai európai kontextusban (7)

Politikai kommunikáció és expresszivitás tematikus blokk

 • Szabó Gabriella: Előszó a politikai kommunikáció és expresszivitás tematikus blokkhoz (37)
 • Szabó Gabriella, Kiss Balázs: Politikai kommunikáció és expresszivitás (39)
 • Szabó Gabriella, Farkas Xénia: Libernyákok és O1G. Modortalanság a politikai kommunikációban (60)
 • Burai Krisztina, Bene Márton: Érzelmek húrjain. Politikai kommunikáció és állampolgári reaktivitás a közösségi médiában (82)
 • Kiss Balázs, Szabó Lilla Petronella, Farkas Xénia: Ki lehet áldozat? Viktimizáció a 2017-es magyar metoo-vitában (104)

Vita

 • Éber Márk Áron: A középosztály mint akarat és képzet. A középosztály normatív és leíró koncepciójának kritikája (129)

Recenzió

 • Madlovics Bálint: Plebiszciter vezérdemokrácia és posztkommunista klientelizmus. Kísérletek az informalitás politikai elemzésbe történő integrálására (145)
 • Könyvfigyelő (157)
 • Abstracts (161)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.