Állam- és Jogtudomány 2023/4

Tanulmány

  • Bartóki-Gönczy Balázs: Vihar előtti csend ötven év hibernáció után? – Előszó „Az ötvenéves űrkárfelelősségi egyezmény” című tanulmányblokkhoz (3)
  • Ganczer Mónika: Honosság szerepe a világűrjogi felelősségben és kárfelelősségben (31)
  • Takó Dalma: Az űrkárfelelősség kérdését szabályozó általános és különös nemzetközi szerződések (52)
  • Kiss Mátyás: Kiberműveletek a beavatkozás tilalma mint nemzetközi jogi alapelv tükrében (67)

Recenzió

  • Szente Zoltán: Apologetikus alkotmánytörténet újratöltve? Megjegyzések A magyar alkotmány: korszakok és kihívások című kötethez (89)
  • Prugberger Tamás: Szalma József: A kárfelelősség alapelvei (Budapest: KRE ÁJK – L’Harmattan 2023) (101)
  • Vadász Vanda: Várnay Ernő – Papp Mónika: Magyarázat az Európai Unió jogáról (Budapest: Wolters Kluwer 2023) (109)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.