Magyar Jog 2021/10

Tanulmányok

  • Parti Tamás: Jog és komplexitás – egy komplex jogrendszermodell (557)
  • Bányai Orsolya: Világképek egy (környezet)jogász nézőpontjából (565)
  • Elek Balázs: A favor defensionis elv megjelenései az új büntetőeljárási törvény rendes perorvoslataiban (573)
  • Pápai-Tarr Ágnes: Néhány gondolat az ittas vezetések szankciókiszabási gyakorlatáról (581)
  • Dudás Attila: A designer drogok köz- és magánjogi minősítése a szerb jogban (590)
  • Pálfiné Láris Liliána: Az uniós büntetőjog érvényesülésének problémái a belső jogban alkotmányjogi megközelítésben I. (600)
  • Horváth Gyöngyi: A közjegyzői kamarák rendszerváltáskori újjászületése Magyarországon – A közjegyzőség létrejötte és kamaráik működésének megkezdése (611)
  • Bócz Endre (1937-2021) (620)