Jogtudományi Közlöny 2024/5

Tanulmány

 • Miskolczi Bodnár Péter: Miskolczi Bodnár Péter: Érdekbeli lehetetlenülés és bírói szerződésmódosítás (213)
 • Auer Ádám, Csibor Ferenc, Orosz Katalin, Pollner Péter: A korlátozott precedensrendszer hatása a kúriai ítéletek hivatkozásaira. Hálózattudományi elemzés (224)
 • Bakos-Kovács Kitti: A szerzői vagyoni jogok átruházhatóságának fejlődése (236)

Pro-Lex

 • Kunos Zsuzsanna: A hajléktalanság kriminalizálása és az Emberi Jogok Európai Egyezménye (245)
 • Molnár Noémi Fanni: A hajléktalanság kriminalizálása a gyakorlatban. Bírósági stratégiák egy alapjogi probléma megoldására (254)

Jogirodalom

 • Józsa Zoltán: Fókuszban a helyi önkormányzatok. A Local Government in Europe című tanulmánykötetről (265)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2022/12

 • Blutman László: A bírói jogértelmezés alkotmányos követelményei (465)
 • Zombory Katarzyna: A hatékony jogorvoslathoz való jog (478)
 • Lugosi József: Alperesi eljárási jogegyenlőség fizetési meghagyás után (489)
 • Boros Anita, Varga-Grund Szabina, Gordos Bianka: Greenwashing a kozmetikai iparban (499)
 • Auer Ádám: A kft.-jog diszpozitív szabályozásának árnyalatai (511)
 • Nagy Adrienn: A tárgyalási szerkezet polgári perjogi változásai (514)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2022/10

 • Tóth Norbert: Ismeretlen vizeken. Nemzetközi jogi felelősségi szabályok az uniós jogban? (385)
 • Kis Kelemen Bence: Személyes adatok védelme fegyveres konfliktusokban (395)
 • Auer Ádám: Reflexiók a közszerződések jogi kérdéseiről szóló vitához (403)
 • Hegedüs-Lénárd Erika: Revolut(ion) a vagyoni viszonyokban (410)
 • Korinek László: A banalitás gonoszságáról jogi megközelítésben (419)
 • Balázs Gergő Barna: Mérhető-e a hazai jogalkotás minősége? (423)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Gazdaság és Jog 2021/9

 • Auer Ádám: Gondolatok a nemzeti vagyon visszterhes átruházásának értékarányosságáról (1)
 • Leszkoven László: Kötelezettségvállalás kötelezett nélkül? Az „Alanytalan” kölcsönszerződés megerősítése kezességgel (6)
 • Samkó Zoltán Ferenc: Az alapelvek szerepe a sportolók mint betegek személyes adatainak kezelése során – a betegjogok érvényesülésének módja a sportegészségügyben (8)
 • Nyéki Renáta: A kötbér mérséklése a régi és a hatályos Ptk. alapján (13)
 • Görömbei László, Rottler Violetta: Új szemlélet a magánbiztonsági szektorban – a magánbiztonság és az állami rendészet együttműködésének Lean-Six Sigma modellje (19)

Státuszjogi szemle

 • Bodor Mária Zsuzsanna: Üzletrészárverés a végrehajtási eljárásban (25)
 • Gál Judit: A bejelentési kötelezettség teljesítésének késedelme (26)

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexben.

Jogtudományi Közlöny 2020/9

Tanulmány

 • Horváth M. Tamás: Farkas a csónakban. A vállalati tulajdonosként mutatkozó állam (349)
 • Forgács Imre: Az eurokötvény kérdőjelei (359)
 • Molnár Tamás: Az Európai Unió Bírósága esetjogának és az Európai Unió szerződéskötési gyakorlatának hozzájárulása a nemzetközi szerződések jogának fejlődéséhez (366)
 • Auer Ádám, Orbán Endre: Zárókő szerep az uniós alapjogvédelemben? Újabb fejlemények a német Szövetségi Alkotmánybíróságnak az uniós joghoz fűződő viszonyában. A felejtéshez való jog I-II. (385)

Szemle

 • Chronowski Nóra: Jogállamiság-kontroll az uniós közjogban: üveggyöngyjáték? Értelmezési lehetőségek az Európai Tanács költségvetési konklúziói apropóján (398)
 • Hámori Antal: A babaváró támogatás és az első házasok kedvezménye a Béktv. fogságában? (403)

Jogirodalom, jogélet

 • Hamza Gábor: Emlékezés Kudret Ayiter (1919-1986) professzora, a római jog nemzetközi hírű művelőjére (416)
 • Osztovits András: Fejezetek a magyar magánjogtudomány történetéből Frank Ignáctól Vékás Lajosig – párhuzamos recenziók (419)