Múltunk 2022/1

Az Eichmann-per és a holokauszt emlékezete

 • Scheibner Tamás, Zombory Máté: Az Eichmann-per hatvan év távlatából: értelmezések és közvetítések. Bevezető (4)
 • Zombory Máté: Antifasiszta olvasatok. Magyar történeti dokumentáció az Eichmann-ügyben. (13)
 • Jablonczay Tímea: „Egyébként én is tanúvallomást tettem az Eichmann-perben”. Szenes Erzsi tanúságtétele Izraelben és Magyarországon az 1960-as években (58)
 • Takács Róbert: Az Eichmann-per mint „szocialista” médiaesemény? (100)
 • Kisantal Tamás: A „gonosz banalitása” és a „tekintélynek való engedelmesség”. A nácizmus és az Eichmann-per hatástörténete az 1960-as évek Amerikájában (130)

Tanulmány

 • Nagy Ágnes: A hétköznapi építészeti ismeretek formálódása: a lakáspropaganda műfajai és intézményes csatornái a két világháború közötti Budapesten (162)

Szemle

 • Feitl István: Képes szintézis a rövid 20. századról
  (PRITZ Pál: 100 év. A trianoni Magyarország képes története. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 2020. 301 p.)
 • Antal Róbert István: Fajvédelem a vidéki Magyarországon
  (FÁBIÁN Máté: Egy fajvédő főispán a Horthy-korszakban. Borbély-Maczky Emil (1887‒1945). MTT–Kronosz Kiadó, Budapest–Pécs, 2020. 323 p.)
 • Harlov-Csortán Melinda: „a tanú elhallgattatása az ára, hogy megszólaljon a történelem”
  (ZOMBORY Máté: Traumatársadalom. Az emlékezetpolitika történeti-szociológiai kritikája. Kijárat Kiadó, Budapest, 2019. 248 p.)

Forrás – online melléklet

 • Csunderlik Péter: A Galilei Kör közgyűlési és választmányai üléseinek jegyzőkönyvei (1915–1917) 

Korall 2021/85

Globalizációtörténeti megközelítések

 • Bencsik Péter: Territorializálódás és globalizáció. Histográfiai áttekintés (5)
 • Koloh Gábor: A demográfiai átmenet problematikája. Egy globális folyamat értelmezésének lehetőségei (26)
 • Baráth Katalin: A magyar futball útilevél-irodalma és a globális identitás problémája (1911-1939) (47)
 • Nagy Péter: Taylor követői Magyarországon. A tudományos munkaszervezés kezdetei (72)
 • Kalmár Melinda: Globális versengések metszetei. Szovjet blokk és a hidegháborús kihívások (93)
 • Bódy Zsombor: Technokrata transznacionálé az 1960-as években és a keleti blokk önállósága a globalizáció szempontjából (113)
 • Kékesi Zoltán, Zombory Máté: Antifasiszta emlékezet újragondolva. Magyar történeti kiállítások Oswiecimben és Párizsban 1965-ben (138)

Könyvek

 • Gyáni Gábor: Ute Daniel: Kultúrtörténeti kompendium. Elmélet, gyakorlat, kulcsszavak (169)
 • Horváth Gyula: Walter A. Friedman: American Business History. A Very Short Introduction (176)
 • Izsák Gergely: A hálóban ragadt történész. Niall Ferguson: A tér és a torony. Hálózatok, hierarchiák és harc a globális hatalomért (183)
 • Törő László Dávid: Viskolcz Noémi: A herceg történésze. Hajnal István az Esterházyak szolgálatában 1922-1930 (189)
 • Tóth Imre: Vonyó József: Gömbös és a hatalom. Egy politikussá lett katonatiszt (194)
 • Szerzőink (200)
 • Contents (202)
 • Abstracts (204)