Ügyészek Lapja 2024/1-2

Tanulmányok

 • Windt Szandra: A jó bornak nem kell cégér!? Aktuális helyzetkép a szexuális szolgáltatások magyar hirdetéseiről (5)
 • Brazda Zsombor Zsolt: Az elkövetési módokkal kapcsolatban felmerülő kérdések a szexuális kényszerítés esetében (17)
 • Tilki Katalin: Az állatkínzás nyomozását nehezítő és segítő tényezők (29)

Kriminalisztika

 • Fenyvesi Csaba: A nem létező nyomok kriminalisztikai üzenetei (47)

Disputa

 • Jacsó Judit, Lindt Roland: Beszámoló a HERCULE Nyári Akadémiáról (63)
 • „Szemle a büntetőeljárásban” Kerekasztal-beszélgetés Pusztai László emlékére (71)
 • Kalucza Zsófia: „Mindentől félünk, ami a legbelsőbb személyiségünket érinti” Gondolatok A mesterséges intelligencia és a bűnözés című kerekasztal-beszélgetés kapcsán (73)

Figyelő – Ügyészi hírek

 • Nánási Gábor: Kozma Sándor két temetése (81)
 • Antali Dániel Gábor, Hernádi Máté: A közérdekű munka büntetés és annak végrehajtása különböző ügyészi szerepkörökből (95)
 • Bácskai Máté: A kriptovaluták büntetőjogi értelmezése a pénzmosás és a lopás tükrében (103)

Figyelő – OKRI hírek

 • Az aktafeldolgozások módszertani problémái. Interjú Kó József szociológussal. I. rész (111)
 • A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Átadták az Emberi Méltóság védelméért Díjat (117)

Figyelő – Európai kitekintő

 • Márton Balázs: The mutual roots and cooperation of Eurojust and the European Public Prosecutor’s Office (121)
 • Kliszek Noémi: The origins of the military saint’s cult in the Old and the New Testaments – Part 3. The martial spirit of the patristic age (131)

Könyvismertetés

 • Kiss Anna: Vetter Szilvia: Állatvédelmi jog (139)

Könyvajánló

 • Válogatás a szakirodalomból (143)

Belügyi Szemle 2023/10

 • Előszó (1695)

Tanulmányok

 • Barabás A. Tünde, Koplányi Gergely: Viktimizáció az online térben. Egy nemzetközi kutatás eredményei hazai szemszögből (1697)
 • Bolyky Orsolya, Sárik Eszter: Gondolatok a gyermek- és fiatalkorúak bűnözéséről a statisztika tükrében (1715)
 • Deres Petronella: Tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények sajátosságai Magyarországon 2013–2021 között (1729)
 • Garai Renáta: A kapcsolati erőszak bűncselekmény tényállásának 10. születésnapjára. Összegző gondolatok a joggyakorlat tükrében (1743)
 • Irk Ferenc: Az ökoszisztéma hálózati kockázatai és felelősségi kérdései. Rendszerező alapvetés (1759)
 • Kármán Gabriella: A szakértői bizonyítás hatékonyságának növelése – egy empirikus kutatás nyomán (1773)
 • Kiss Anna: A nyomozó hatóság és az ügyészség kapcsolata (1789)
 • Korinek László: Vannak-e kriminogén foglalkozások? (1801)
 • Kó József: Önbevallásos kérdezéstechnika a kriminológiai kutatásokban (1815)
 • Nagy László Tibor: Sportrendezvények kockázatelemzése (1825)
 • Póczik Szilveszter: Európai iszlamisták és dzsihádisták motivációi (1839)
 • Ritter Ildikó: Testépítő szubkultúra a vádlottak padján (1855)
 • Solt Ágnes: „Aki el tudja fogadni, hogy a börtönben kell meghalnia, az minek éljen még éveket?” (1871)
 • Szabó Judit, Virág György: Szexuális bűnelkövetők a kriminálpolitika erőterében (1887)
 • Windt Szandra: Elkövető és/vagy áldozat? Az emberkereskedelem áldozatai által kényszer/fenyegetés hatására elkövetett jogellenes cselekményekről (1901)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Ügyészek Lapja 2021/5

Tanulmányok

 • Szurok Szabina: Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási eljárások gyakorlata és az abban való ügyészi részvétel (5)
 • Vadász Ágnes: „Hogyan tudnék élni nélküled?” – avagy a párkapcsolatok megszűnése utáni zaklatás szankcionálásának aggályai (17)
 • Ritter Ildikó: Öregember neme vénember?! Az időskori kriminalitás jellemzői. I. rész (31)

Disputa

 • Windt Szandra: „Aki még nincs 18 éves, az tabu”. Egy gyermekprostitúcióról tartott kerekasztal-beszélgetés összegzése (49)

Figyelő – Ügyészi hírek

 • Deák Zoltán: Újabb jogértelemzési anomália az egyedi azonosító jellel visszaélés bűncselekménye körében? Reflexió a Kúria egy eseti döntésére (57)

Figyelő – Egyesületi hírek

 • Hipp Katalin: Végrehajtás után (65)

Figyelő – Európai kitekintő

 • Steve Z. Barn: British surveillance since the Snowden revelations (71)
 • Bory Noémi: Repercusión de la pandemia provacada por el virus SARS-CoV-2 sobre los servicios penitenciarios, además sobre los derechos y obligaciones de los menores ingresados en institutiones cerradas (79)

Könyvismertetés

 • Firkó Zsolt: Gál István László: A magyar állam titkainak büntetőjogi védelme (95)

Könyvajánló

 • Válogatás a szakirodalomból (101)

Elektronikusan elérhető itt.

Belügyi Szemle 2020/12

 • Szerkesztőségi előszó (7)

Tanulmányok

 • Christián László, Erdős Ákos: Vészharang és jubileum? A rendészeti felsőoktatás kilátásai, a tisztjelöltek toborzásának és életpályára állításának nehézségei (11)
 • Kovács-Széles Éva, Almási István, Balaskó Ákos, Bíró Csaba, Bodor Károly, Csöme Csilla, Kakuja Izabella, Kreitz Zsuzsanna, Papp Kornél, Tóbi Csaba, Volarics József: Hogyan kezeljünk egy radioaktív anyaggal szennyezett bűnügyi helyszínt? (43)
 • Balatonyi László, Tóth László: A 2020. július végi rendkívül vízkáresemények vízügyi igazgatási és közgazdasági tapasztalatai (63)
 • Veprik Zita: Titkos eszközök alkalmazása a rendőri korrupciós bűncselekmények nyomozásában (85)
 • Windt Szandra: Az emberkereskedelem és a családon belüli erőszak hasonlóságai és különbségei (105)

Könyvismertetés

 • Hornyik Zsuzsanna: Bűnmegelőzés-alapú társadalom. Prevenció a XXI. században (119)

Interjú

 • Dános Valér: A 2020. év tapasztalatai, az új ombudsman első éve (123)

Elektronikus formában elérhető itt.

Kriminológiai Tanulmányok 57.

 • Köszöntő (7)
 • Előszó (9)
 • Korinek László: Ment-e a kriminológia által a világ elébb? (20)
 • Kerezsi Klára: Miért csökken a bűnözés? (39)
 • Garai Renáta: A szexuális erőszak és a szexuális kényszerítés az országos jogalkalmazói gyakorlatban. Dogmatikai kérdések, eljárási és kriminológiai jellemzők (68)
 • Solt Ágnes: Az újszülöttek sérelmére elkövetett emberölések jellemzői és az elmúlt évtizedek tendenciája (87)
 • Bolyky Orsolya, Sárik Eszter: Talpon maradni… Reziliens életutak elemzése (105)
 • Nagy László Tibor: A kihívó közösségellenesség értelmezése a garázdaságnál (129)
 • Farkas Krisztina: Az integritásteszt alapjai nemzetközi tapasztalatok tükrében (145)
 • Ritter Ildikó: Alkoholfogyasztás és közlekedés – számokban (161)
 • Kiss Anna: A járműipari fejlesztések várható hatása a felelősség kérdéseire (179)
 • Windt Szandra: Az emberkereskedelem és a kényszermunka jellemzői egy empirikus vizsgálat alapján (192)
 • Farkas Krisztina, Kármán Gabriella: Nemzetközi együttműködés a bizonyítékok beszerzésében – empirikus megközelítésben (216)
 • Irk Ferenc: Az elfogadhatatlan termelési kockázatokról és következményeikről (246)
 • Summaries (270)

Elektronikus formában elérhető itt.

Ügyészek Lapja 2020/4-5

Tanulmányok

 • Fülöp Ádám, Rimóczy István: A konszenzus kriminalisztikája (5)
 • Balogh Krisztina, Huszár Julianna, Windt Szandra: Büntetés helyett védelem – egy emberkereskedelmes ügy alapján (19)
 • Ritter Ildikó: Karanténban a drogpiac? A COVID 19 pandémia hatásai a globális drogpiacra (35)

Disputa

 • Bory Noémi: Az életfogytig tartó szabdságvesztés-büntetés olaszországi szabályozásáról az olasz-magyar jogösszehasonlító konferencia kapcsán (51)

Figyelő – Egyesületi hírek

 • Nánási Lászlótól búcsúzik fia, Nánási Gábor (67)
 • Az Ügyészek Lapja szerkesztőbizottságának nevében búcsúzik Nánási Lászlótól Kiss Anna (71)

Figyelő – Ügyészi Hírek

 • A legfőbb ügyész 2021. évi tudományos pályázati felhívása (81)

Figyelő – Európai kitekintő

 • Vókó György: Nemzetközi elvárások hatása a büntetések végrehajtására – összehasonlító elemzés (97)
 • Giulio De Simone, Bory Noémi: La pena dell’ergastolo e la sua disciplina attuale nell’ordinamento italiano. Olasz-magyar jogösszehasonlító konferencia, 2019. szeptember 25. (109)

Jog és irodalom

 • Laczó József: A kitiltás és óvadék jelentősége Szókratész perében (125)

Könyvismertetés

 • Nogel Mónika: A szakértő bizonyítás aktuális kérdései. Kézikönyv a szakértői tevékenységről és a szakvéleményről – szakértőknek és jogászoknak (145)

Könyvajánló

 • Válogatás a szakirodalomból (149)