Magyar Jog 2020/11

Tanulmányok

 • Osztovits András: Online bíróságok és az igazságszolgáltatáshoz való jog – esély vagy veszély? (625)
 • Herke Csongor: „De biztos Úr, én nem is tudok vezetni!” – a terhelt az önvezető járművekkel kapcsolatos büntetőeljárásban (633)
 • Wellmann György: Kritikai észrevételek a jogegység biztosításának új rendszerével kapcsolatban (648)
 • Balássy Ádám Miklós: A legfelsőbb bírói fórum jogegységesítési kötelezettsége (656)
 • Ferencz Jácint, Nyerges Éva: Szükség törvényt bont? – Gondolatok a paraszolvencia jogi és etikai megítéléséről (663)
 • Móritz Balázs: Hálapénz versus paraszolvencia (677)

Gazdaság és Jog 2020/11-12

 • Verebics János: „És még mi adtunk magának Kossuth-díjat” – Sárközy Tamás és az 1988-as társasági törvény születése (2)
 • Wellmann György: Néhány jogértelmezési kérdés a Ptk. kötelmi jogi könyvéből (10)
 • Gellén Klára: A modern üzleti piactér – az online platform szabályozása az Európai Unióban (16)
 • Szikora Veronika: Profitoptimalizálás, illetve fenntarthatóság – elérhető-e jogi eszközökkel az egyensúly (20)
 • Nochta Tibor: A társasági jogviszonyok sokszínűségéről – összefüggésekről és elhatárolásokról (25)
 • Bodzási Balázs: A fizetésképtelenségi jog újraszabályozása során felmerülő főbb kérdések, különös tekintettel a polgári jogi felelősségre (31)
 • Leszkoven László: A generálkauzulákról – a jóerkölcsbe ütköző szerződések semmissége kapcsán (40)
 • Vezekényi Ursula: A diszpozitivitás és kógencia kérdésköre a társasági jogi szabályozásban (44)
 • Gál Judit: A jogi személyek egységes nyilvántartásáról (48)
 • Balog Lajosné: Bepillantás a választottbírósági ítéletek érvénytelenítésének bírósági gyakorlatába (54)
 • Zsohár András, Orosz Sándor: A társasági jog és a földjog egyes kérdései (61)
 • Sárközy Szabolcs: Gondolatok a felügyelőbizottság tagjai részére adható, illetve általuk kérhető felmentvényről (69)
 • Pázmándi Kinga: A jogi értelemben vett fogyasztókép átformálódásáról, azaz mit üzem a viselkedési közgazdaságtan a jogi beavatkozás paradigmájáról (73)

Magyar Jog 2020/11

 • Osztovits András: Online bíróságok és az igazságszolgáltatáshoz való jog – esély vagy veszély? (625)
 • Herke Csongor: „De biztos Úr, én nem is tudok vezetni!” – a terhelt az önvezető járművekkel kapcsolatos büntetőeljárásban (633)
 • Wellmann György: Kritikai észrevételek a jogegység biztosításának új rendszerével kapcsolatban (648)
 • Balássy Ádám Miklós: A legfelsőbb bírói fórum jogegységesítési kötelezettsége (656)
 • Ferencz Jácint, Nyerges Éva: Szükség törvényt bont? – Gondolatok a paraszolvencia jogi és etikai megítéléséről (663)
 • Móritz Balázs: Hálapénz versus paraszolvencia (677)

Magyar Jog 2020/9

Tanulmányok

 • Wellmann György: Az érvénytelenség jogintézménye a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) gyakorlatában (493)
 • Kiss György: Válság, közösség, szolidaritás – van-e (munka)joga a válságnak? (503)
 • Örkényi László: A fizetési meghagyásos eljárás hazai szabályozási modelljei és azok időbeli változásai az értékhatárral kapcsolatos szabályok alapján (513)
 • Ficsor Krisztina: Büntetőjog-tudomány, jogelmélet és az ítélkezés kapcsolata (535)
 • Boóc Ádám: Észrevételek a választottbíró felelősségéhez (535)
 • Osztovits András: Gondolatok a közeljövő bíróságairól – Richard Susskind: Online Courts and the Future of Justice (544)
 • Irk Ferenc: A 100 éves Destek Miklós igazságügyi szakértő köszöntése (547)
 • Varga Norbert: Recenzió Gál István László: „A tőkepiac büntetőjogi védelme Magyarországon” című monográfiájához (522)