Családi Jog 2022/4

A családjog jövője

 • Simon Károly László: A közös szülői felügyelet bírósági elrendelésének mérlegelési szempontjai a hazai szabályozás tükrében (1)

Nézőpontok

 • Lápossy Attila: A különélő szülők helyzete és jogainak érvényesülése a magyar alapjogi gyakorlatban (11)
 • Visontai-Szabó Katalin: A gyermek érdekeinek biztosítása az örökbefogadás során (20)
 • Gyurkó Szilvia: A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2021-ben (27)

Hírek, események

 • Szeibert Orsolya: A gondoskodó családjogi bíróság eszméje (32)

Joggyakorlat

 • Tancsik Annamária: Az európai bíróságok legújabb döntéseiből (37)

Interjú

 • Grád András: Aki életét a bírói hivatásnak szentelte. Grád András interjúja Baloginé Faiszt Judittal, a Kúria családjogi tanácsának nyugalmazott elnökével (43)

Hírek, események

 • Bucsi Ágnes: Mediáció, a XXI. század békepipája (46)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2021/9

Tanulmány

 • Visontai-Szabó Katalin: A gyermek nemi identitásának védelméről (369)
 • Ficsor Krisztina: A jogbiztonságról (381)
 • Zsiros Klaudia Viktória: Nők elleni erőszak az utcákon (389)
 • Pusztahelyi Réka: A végrendelkező befolyásolásáról (397)

Vita: Egyszerűsítés vs. Jogállamiság

 • Sulyok Katalin: Szegek a környezeti közérdek koporsójában (409)

Jogirodalom – jogélet

 • Steixner Zsófia: Sándor István könyvéről (417)
 • In memoriam Bócz Endre (420)

Magyar Jog 2021/5

Tanulmányok

 • Zákány Judit: Szemelvények a gyógyulási esély elvesztésének megítélésével kapcsolatban néhány európai országból (257)
 • Visontai-Szabó Katalin: A gyermek jogainak érvényesülése a határokon átnyúló gyermekelviteli jogvitákban (261)
 • Völcsey Balázs: Kérdések és lehetséges válaszok a Pp. Novella kapcsán (273)
 • Miholics Tivadar: Problémák, javaslatok a munkaviszonyt érintő egyes szabályok körében (285)
 • Klisics Diána:A közjegyzői nemperes eljárások és a közvetítés egyes vonatkozásai (291)
 • Nótári Tamás: A senatus consultum ultimum mint „szükségállapot” értékelése Cicero beszédeiben (299)
 • Bánki Zoltán: A veszélyhelyzet és a rendeleti jogalkotás hatása a polgári jogi kötelmekre, különös tekintettel a teljesítési határidőkre és a vis maior intézményére (307)

Szemle

 • Tóth Marcell Máté: Recenzió Elek Balázs: „A jogerő a büntetőeljárásban” című monográfiájáról (315)
 • Szajlai Kitti: Rembert Süß – Gerhard Ring: Eherecht in Europa mit Eingetragene Lebenspartnerschaft und Adoption avagy Házassági jog Európában – a bejegyzett élettársi kapcsolattal és az örökbefogadással karöltve (318)

Nekrológ

 • Finszter Géza: Mészáros Ádám (1978-2021) (320)

Családi Jog 2021/1

 • Visontai-Szabó Katalin: A családjog jövője (1)
 • Simon Károly László: Nézőpontok (9)
 • Czabán Samu: Pszichológiai hatások veszélyei a bírósági eljárásokban, különös tekintettel a családjogi perekre (16)

Külföldi szemle

 • Szeibert Orsolya: A sérülékeny nagykorúak helyzete és védelme – új megoldások és tapasztalatok Portugáliában, Ausztriában és Norvégiában (23)

Kitekintés

 • Hideg Milán István: Nemzetközi párok joga – a házastársasak és a bejegyzett élettársak vagyonjogi ügyeinek szabályozása az Európai Unióban, különös tekintettel az alkalmazandó jogra (28)

Joggyakorlat

 • Ferge Zsigmond: Az Európai Unió Bíróságának újabb ítéleteiből (33)
 • Nyírőné Kiss Ildikó: Az élettársi vagyonszaporulat és megosztása – a Ptk. és a régi Ptk. szabályainak összevetése gyakorlati szemszögből (37)
 • Gyulai Edina: A személyes és az online mediáció a kapcsolattartási ügyelet gyakorlatában pandémia idején (45)

Könyvismertetés

 • Haász Diána: Sztancsik Veronika: A mentális betegség bélyege (53)