Gazdaság és Jog 2022/1-2

 • Tóth András: Észszerűen az észszerű idő követelményéről versenyügyekben (3)
 • Gárdos Péter: A kodifikált szerződésátruházás (12)
 • Török Tamás: A magánjogi jogi személy tagjának kizárása (17)
 • Leszkoven László: Elővásárlási jog gyakorlása több dolog együttes eladása esetén (26)
 • Verebics János: Veszélyhelyzeti rendelkezések a Polgári Törvénykönyv jogi személyekre vonatkozó általános szabályai körében (33)
 • Miczán Péter: A jogfenntartásról a polgári perjogban (38)
 • Szánthó Péter: A fenntartói szerepvállalás változása a felsőoktatás ágazati szabályozása tükrében 842)
 • Hideg Milán István, Somogyi Georgina: Alakulóban a Toyota-csoport? Együttműködési formák a Japán autóipar területén (49)
 • Gál Judit: A közkereseti társaság és a betéti társaság megszűnésének új szabályai (52)
 • Bodor Mária: Változások a kényszertörlés szabályozásában (55)

***

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Gazdaság és Jog 2021/7-8

 • Boóc Ádám: A svájci nemzetközi választottbírósági eljárási szabályok módosításáról (1)
 • Nochta Tibor: A részvényátruházás néhány fontos kérdéséről (7)
 • Leszkoven László: Az elővásárlási jogról – újra, de vélhetően nem utoljára (12)
 • Pribula László: Fellebbezési jog a jogi személy határozatai végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelmet elutasító végzés ellen (19)
 • Verebics János: Új intézmény fizetésképtelenségi jogunkban: a veszélyhelyzeti reorganizáció (24)
 • Bihari Erika, Szikora Veronika: A beruházásvédelem kereszteződései – Az Európai Unió beruházáspolitikája az Achmea-ügy apropóján (30)
 • Lakatos Mária: Kereszttűzben – Válaszút előtt a transzferárazás. Gondolatok a nemzetközi adózás egyes kérdéseiről (38)
 • Hideg Mihály István: A verseny mögötti erők (44)
 • Ambrus István: Molnár Erzsébet A gazdálkodó szervezet vezetőjének speciális büntetőjogi felelőssége című könyvéről (48)
 • Bodor Mária Zsuzsanna: A gazdasági társaságok egyes szabályainak változása a Polgári Törvénykönyv módosítása után (51)
 • Gál Judit: A megszűnt jogi személy vagyontárgyának sorsa (54)

Jogtudományi Közlöny 2020/12

Tanulmány

 • Sulyok Gábor: Szerződéskötési eljárások a történelem hajnalán (545)
 • Gombos Katalin, Sziebig Orsolya Johanna: A polgári kezdeményezés mint a közvetlen demokrácia eszköze az Európai Unióban – jegyzetek az új szabályozás margójára (556)
 • Verebics János: A rendszer kérdése a magyar magánjogi kodifikációkban és az 1959. évi Polgári Törvénykönyvben (566)
 • Vadász Vanda: A kulturális javak lefoglalás alóli mentessége (581)

Szemle

 • Bartha Bence: A főtárgyalási modell és megjelenése egyes skandináv államok perrendtartásában (589)

Jogirodalom, jogélet

 • Badó Katalin: Gondolatébresztő Téglási András A szociális jogok alkotmányos védelme – különös tekintettel a szociális biztonság alapjogi védelmére című műve kapcsán (600)

Gazdaság és Jog 2020/11-12

 • Verebics János: „És még mi adtunk magának Kossuth-díjat” – Sárközy Tamás és az 1988-as társasági törvény születése (2)
 • Wellmann György: Néhány jogértelmezési kérdés a Ptk. kötelmi jogi könyvéből (10)
 • Gellén Klára: A modern üzleti piactér – az online platform szabályozása az Európai Unióban (16)
 • Szikora Veronika: Profitoptimalizálás, illetve fenntarthatóság – elérhető-e jogi eszközökkel az egyensúly (20)
 • Nochta Tibor: A társasági jogviszonyok sokszínűségéről – összefüggésekről és elhatárolásokról (25)
 • Bodzási Balázs: A fizetésképtelenségi jog újraszabályozása során felmerülő főbb kérdések, különös tekintettel a polgári jogi felelősségre (31)
 • Leszkoven László: A generálkauzulákról – a jóerkölcsbe ütköző szerződések semmissége kapcsán (40)
 • Vezekényi Ursula: A diszpozitivitás és kógencia kérdésköre a társasági jogi szabályozásban (44)
 • Gál Judit: A jogi személyek egységes nyilvántartásáról (48)
 • Balog Lajosné: Bepillantás a választottbírósági ítéletek érvénytelenítésének bírósági gyakorlatába (54)
 • Zsohár András, Orosz Sándor: A társasági jog és a földjog egyes kérdései (61)
 • Sárközy Szabolcs: Gondolatok a felügyelőbizottság tagjai részére adható, illetve általuk kérhető felmentvényről (69)
 • Pázmándi Kinga: A jogi értelemben vett fogyasztókép átformálódásáról, azaz mit üzem a viselkedési közgazdaságtan a jogi beavatkozás paradigmájáról (73)