Fontes Iuris 2022/3

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Interjú Répássy Róberttel, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárával (5)

Tanulmányok

Közjog

 • Faragó-Farkas Mariann Gabriella: A gyermekek adatainak védelme az online térben (8)

Büntetőjog

 • Vass Péter: A terhelti beismerésen alapuló konszenzuális rendszer egyes kiemelt jogintézményei (14)

Magánjog

 • Szabó Judit: Zöld átállás a magánjogban: uniós irányelvjavaslat a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati átvilágításról (22)

Európai és nemzetközi jog

 • Somogyi Olivia: Az acte clair doktrina hatása az európai uniós jog egységes értelmezésére (31)

 • Jogértelmezés (38)
 • Konferencia-összefoglaló (41)

Hírek, események

 • Közéleti események (44)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (47)

Ügyészek Lapja 2022/3

Tanulmányok

 • Ott István: Gondolatok az internetes kihívásokról de lege ferenda (5)
 • Csapucha Bernadett: A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény első bekezdésének büntető anyagi jogi vetületei (15)
 • Dobai Attila Marcelián: Egyes vallásfelekezetek és érzékeny csoportok jogainak érvényesülése a betegellátás során (29)

Disputa

 • Sárik Eszter, Vass Péter: Egy a valóság és ezer a ruhája… Beszámoló a „A terhelti beismerésen alapuló konszenzuális rendszer egyes kiemelt jogintézményei” című konferenciáról II. rész (49)

Figyelő – Ügyészi hírek

 • Bory Noémi: Az emberi jogok érvényesülése a fiatalkorúak büntetés-végrehajtásában (57)

Bírósági kitekintő

 • Pocsai Tamás: Az előkészítő ülés problematikája a többvádlottas és a kiemelt tárgyi súlyú ügyekben (69)

Figyelő – Európai kitekintő

 • Balogh László: A kriptovaluták és a blokklánctechnológia szabályozása az EU-ban és néhány más ország példáját bemutatva (81)

Könyvismertetés

 • Természetkárosítás a jogalkalmazók aspektusából (95)

Könyvajánló

 • Válogatás a szakirodalomból (97)

Ügyészek Lapja 2022/1-2

Tanulmányok

 • Tittmann-né Babják Tamara: A pénzmosás bűncselekményének szabályozási és bizonyítási nehézségei – a büntetlen utócselekménytől napjainkig (5)
 • Fórizs Sándor: Fegyverhasználati esetek kivizsgálása 1945-1949 között a Honvéd Határőrségnél (19)
 • Komporday-Orosz Noémi: A büntetőjog és polgári jog kárfogalma – azonos terminológia, eltérő definíciók (35)

Disputa

 • Sárik Eszter, Vass Péter: Egy a valóság és ezer a ruhája… Beszámoló „A terhelti beismerésen alapuló konszenzuális rendszer egyes kiemelt jogintézményei” című konferenciáról (57)
 • Bőczné Neparáczki Anna: Bűnözéskutatás Európa közepén. Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézet Vókó György és Mészáros Ádám emlékére rendezett konferenciájáról (69)

Figyelő – OKRI hírek

 • Bolyky Orsolya: A kiszolgáltatottság fogalmának jogi értelmezése, különös tekintettel az idős korú áldozatokra (77)
 • Solt Ágnes: Hogyan veszélyeztetjük a gyerekeket? Jogerős esetek változásai 2015 évről 2020-ra (87)
 • Nagy László Tibor: Pirotechnika a stadionokban (97)
 • Tilki Katalin: Egy állatkínzással kapcsolatos jogeset során felvetődött kérdések (103)
 • Bőczné Neparáczki Anna: A szabadlábon védekező terhelt, valamint védőjének ügyirat-megismerési joga az Európai Unió elvárásainak fényében (111)

Figyelő – Ügyészi hírek

 • Bogdány Gyula, Deák Zoltán: Utazók sérelmére elkövetett fegyveres rablás az M5-ös autópályán (119)

Jog és irodalom

 • Kiss Anna: Az irodalomterápia szerepe a büntetés-végrehajtásban (129)

Könyvismertetés

 • Tanulmánykötet Mészáros Ádám emlékére (139)

Könyvajánló

 • Válogatás a szakirodalomból (141)

Fontes Iuris 2021/2

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Ökrös Oszkár európai uniós ügyekért felelős államtitkárral (5)

Tanulmányok

Közjog

 • Ujvári Blanka: Az Alkotmánybíróság hontalansággal kapcsolatos határozatai (9)

Büntetőjog

 • Busch Balázs, Vass Péter: Az új Büntetőeljárási törvény első novellája: a bírósági eljárást érintő változások II. (16)

Magánjog

 • Rónai Orsolya: A közbeszerzési eljárás megnyerésével kapcsolatos esély elvesztésére alapított kártérítési igény (29)

Európai és nemzetközi jog

 • De Negri Laura: Az európai integráció hatása a hagyatéki ügyekre (36)
 • Vercseg-Pap Orsolya: A laboratóriumtól az igazolványig: a vakcinázás útja az Európai Unióban (41)

Jogértelmezés (51)

Konferencia-összefoglaló (55)

Hírek, események

 • Közéleti események (59)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (63)

Elektronikusan elérhető itt.

Fontes Iuris 2021/1

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Interjú Raisz Anikó közigazgatási államtitkárral (5)

Tanulmányok

Közjog

 • Molnár Csaba, Szupera Péter: A jogorvoslathoz való jog és a kereshetőségi jog kapcsolata a közigazgatási perekben (8)

Büntetőjog

 • Vass Péter: Az új Büntetőeljárási törvény első novellája: a bírósági eljárást érintő változások I. (13)

Magánjog

 • Horváth Bence: A részvények forgalomba hozatalára vonatkozó szabályozás átalakításának indokai és ellentmondásai (23)
 • Berki Dávid Zuárd: A végrendelet közjegyzői letétbe helyezésének és visszavételének gyakorlati problémái (29)

Európai és nemzetközi jog

 • Kovács Ildikó: Az Európai Bíróság „taxiítéletei”: az UberPop és a Star Taxi App (39)

Jogértelmezés (51)

Európai életmód pályázat díjazottjai

 • Mecser Anikó: Az európai életmód kérdései 2020-ban (56)
 • Kiss Lilla Nóra, Sziebig Orsolya Johanna: „Közös európai életmód?” Gondolatok európaiságról, az európai életmód fogalmának értelemezéséről (62)
 • Simon Tamás: Kísérlet az európai életmód fogalmának meghatározására (69)

Hírek, események

 • Közéleti események (77)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (84)

Belügyi Szemle 2021/3

Tanulmányok

 • Éberhardt Gábor: Magyarország az újabb tömeges migráció kapujában (345)
 • Póczik Szilveszter, Sárik Eszter, Vass Péter, Bolyky Orsolya: A COVID-19 pandémia egyes kriminológiai aspektusai (375)
 • Herke-Fábos Barbara Katalin: A bírói útról való elterelés lehetőségei Magyarországon a Gyermekjogi Egyezmény 40. cikkének tükrében (397)
 • Mátyás Szabolcs, Frigyer László, Prilenszky Géza: A virtuális fizetőeszközök szerepe és jelentősége a vagyonvisszaszerzés során (417)
 • Sandra Sándor: A COVID-19 (koronavírus okozta megbetegedés) kezelési lehetőségei a fizioterápia eszközeivel, kiemelt figyelemmel a fototerápia eddigi eredményeire (431)
 • Németh Viktor: Magyarországi szervezeti participációs döntéshozatali jó gyakorlatok az integritásmenedzsment területén (447)
 • Lippai Zsolt, Kardos Sándor: A Becsületbíróság működésének helye és szerepe a fegyelemkezelés rendszerében (469)
 • Rottler Violetta: Magánbiztonsági tevékenységek végzésének engedélyezése az Egyesült Királyságban, valamint a magyar magánbiztonsági szakirányítás működésének vázlata (487)
 • Hornyik Zsuzsanna: Vízügyi igazgatás a mindennapokban. Interjú Láng Istvánnal, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetőjével (511)

Fontes Iuris 2020/2

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel (5)

Kiemelt tanulmány

 • Salgó László Péter: A hazai veszélyhelyzeti jogalkotás a kodifikátor szemével (8)

Tanulmányok

Közjog

 • Vajna Zita Barbara, Czigle Evelin: A szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához fűződő alapvető jog érvényesülésének és korlátozásának határai a veszélyhelyzet idején, kitekintve az európai uniós szabályozásra (19)

Büntetőjog

 • Busch Balázs, Vass Péter: Különleges jogrendhez, különleges büntetőeljárás (34)

Magánjog

 • Kőrösy Judit, Szilágyi-Tóth Ágnes, Ribaritsné Győri Enikő: A veszélyhelyzet ideje alatt a magánjogi jogi személyekre, az egyéni vállalkozókra és a társasházakra vonatkozó eltérő szabályok megalkotásának jogalkotói célkitűzései, a szabályozással biztosított veszélyhelyzeti működés (45)

Európai és nemzetközi jog

 • Rudi Alexandra, Ujhelyi Dávid: A szellemi tulajdonjog területén megvalósult különleges jogrendi jogalkotás – háttér és eredmények (53)

Jogértelmezés

 • Az illetékesség egyes kérdései az ügyfél lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megváltozására tekintettel (59)
 • A házassági és élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásba történő bejegyzésének szabályozása a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.31.) Korm. rendelet tükrében (60)
  Konferencia-összefoglaló
 • Vitaindító az Európa jövőjéről szóló konferenciához: az intézményközi megállapodás perspektívái, tagállami és intézményi elvárások (62)

Hírek, események

 • Közéleti események (65)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (73)