Világtörténet 2023/2

 • Csákó Judit: Háborúk, szerződések és diplomaták. A Magyar Királyság külkapcsolatai Nagy Lajos korában (173)

Tanulmányok

 • Bárány Attila: Nagy Lajos hadserege és hadszervezete. Hadvezetés, stratégia, fegyvernemek (175)
 • Skorka Renáta: Az 1356. évi királytalálkozó (221)
 • B. Halász Éva: I. Lajos király külföldi tartózkodásai. Az uralkodó 1364. évi itineráriumának tanulságai (231)
 • Csákó Judit: A padovai krónikák, Nagy Lajos és a guerra dei confini (251)
 • Gál Judit: Csák Ugrin spalatói érsek, comes és a király embere (279)
 • Vásáry István: Péter Arany Hordai-i cárevics, az orosz egyház szentje és a Csirikovok genealógiája (299)

Szemle

 • Visegrádi Renáta: Száműzetés, fogság, szabadulás a középkori és kora újkori Európában (317)

Rubicon 2022/11-12

Oszmán hódítás

 • Ágoston Gábor: Követek, kémek, dragománok. Diplomácia és információszerzés az Oszmán Birodalomban (4)
 • Fodor Pál: Szulejmán szultán és magyarországi hódításai. Oszmán emlékezet a 16-17. században (24)
 • Pálffy Géza: Kölcsönös egymásrautaltság. A Habsburgok és a törökellenes magyarországi határvédelem (34)
 • Kenyeres István: Türkenhilfe. A Német-római Birodalom szerepe az oszmánellenes háború finanszírozásában (44)
 • Molnár Antal: A pápaság és a török kérdés a 16-17. században (56)
 • Varga Szabolcs: Honvesztés és honszerzés. Horvátország és az oszmán hódítás (66)
 • Kármán Gábor: Raguzától Moldváig. Vazallus államok az Oszmán Birodalom peremvidékén (74)
 • Oborni Teréz: Szultán Szulimán találmánya. A keleti Magyar Királyságtól az Erdélyi Fejedelemségig (82)
 • Ivanics Mária: Krími kánság. Vazallus vagy szuverén? (98)
 • Vásáry István: Oszmán-török hatás az oroszoknál? Az Oszmán Birodalom és Moszkóvia a 15-16. században (110)
 • Pollmann Ferenc: 1919 vagy 1914? Miért nem 1913-ban tört ki az I. világháború? (120)
 • Andreides Gábor: Gabriele d’Annunzio. Önjelölt had- és népvezér? Futurista életművész? A fasizmus előfutára? (130)
 • Gulyás László: Négy év vérben, vasban és tintában. Propagandaháború a Nagy Háborúban, 1914-18 (138)

Rubicon 2021/1 Különszám

Honfoglalók

 • Sudár Balázs: Bizonytalant a bizonytalannal… A magyar őstörténet kérdései (4)
 • Türk Attila: A honfoglalás kori régészeti hagyaték keleti kapcsolatrendszere (12)
 • Sudár Balázs: A magyarok vándorlása történészszemmel (18)
 • Tóth Sándor László: A honfoglalás és a Kárpát-medence birtokba vétele (22)
 • Szabados György: Álmos és Árpád (30)
 • Négyesi Lajos: A pozsonyi csata (36)
 • B. Szabó János: A sztyeppei hadviselés és a honfoglalók (38)
 • Petkes Zsolt: A honfoglaló magyarság fegyverzete (449
 • Igaz Levente: A régi magyar íjászat. Kísérletek a honfoglalók íjászatának megismerésére (50)
 • Flesch Márton: Honfoglalók lóháton. A 10. századi magyarok lovai és lószerszámai (54)
 • Révész László: A honfoglalás és államalapítás kori temetők tanulságai (58)
 • Füredi Ágnes: Tarsolyok (66)
 • Boldog Zoltán: Őseink viselete (72)
 • Vásáry István: A keleten maradt magyarok (80)
 • Pamjav Horolma, Fehér Tibor, Németh Endre, Csáji László Koppány: A populáció- és filogenetikai adatok őstörténeti értelmezésének lehetőségei és korlátai (83)
 • Sudár Balázs: Őstörténeti kacsák. Az írott források buktatói (88)
 • Pusztai Tamás: Elit alakulat. A karosi temető titkai (88)
 • Sándor Klára: Beszéltek-e törökül is a honfoglalók? (94)
 • Tóth Valéria: Etelköztől Tihanyig. A helynevek és a magyar őstörténet (96)