Börtönügyi Szemle 2023/4

Tanulmányok

 • Bencsik Ferenc: Büntetés-végrehajtási kompetenciák fejlesztésének innovatív lehetőségei (5)
 • Czenczer Orsolya, Bogotyán Róbert: Környzettudatosság és fenntarthatóság – Kérdések és válaszok a magyar büntetés-végrehajtás szemüvegén keresztül (23)
 • Czövek Erzsébet Katalin: A telekommunkációs eszköz útján történő tárgyalás hatásai a bv. biztonságra (35)
 • Pataki Zsolt: Külföldi fogvatartottak elhelyezésében és kezelésében rejlő problémák, valamint azok megoldásának lehetőségei (55)
 • Sztodola Tibor: A fogolyzendülés hatása a fogvatartás biztonságára, valamint a nemzetbiztonságra (77)

Röviden

 • Bálint Brigitta, Tóth Viktória: Egy reintegrációs kiemelt projekt visszaesési hatásvizsgálata (94)
 • Gulyás Máté, Ondok-Fejes Henriett: „10 éves a Bv. törvény” konferencia (101)
 • Gulyás Tamás: Beszámoló a „Tudományos eredmények hasznosulása a büntetés-végrehajtási szervezetben” című konferenciáról (103)
 • Mészáros Márta: Megújult a „Bűn és bűnhődés Magyarhonban” című kiállítás a Kiskun Múzeumban (104)
 • Szöghy Zsuzsa, Várkonyi Zsolt Kristóf: A büntetés-végrehajtás három évtizede fotókon (106)

Börtönügyi Szemle 2023/1

Budapesti Börtönmúzeum

 • Tóth Tamás: Köszöntő (5)
 • Csató Kornélia: Köszöntő (6)
 • Várkonyi Zsolt Kristóf: Budapesti Börtönmúzeum, a Büntetés-Végrehajtási Szervezet Szakmatörténeti Gyűjteménye és Dokumentumtára – A múlt üzenete, a jelen és a jövő ígérete (7)

Tanulmányok

 • Kolocz Dóra: Börtönépítészet – Visszatekintő tanulmány a magyarországi börtönépítészet hőskoráról Erdélyi Mór fényképei alapján Prison architecture – A retrospective study on the golden age of hungarian prison architecture based on Mór Erdélyi’s photographs (11)
 • Mitrovics Zoltán: Reintegrációs őrizet a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység tükrébe Reintegration custody in the light of probation supervision (51)

Röviden

 • Bácskai Tünde: Reintegráció a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával (64)
 • Papp János: Rózsa, jelvény, címer a büntetés-végrehajtási fejfedőkön (73)
 • Pavlics Tamás: Másfél évtizede a 300 éves hazai szabadságvesztés-büntetés szolgálatában – A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye, a sátoraljaújhelyi Börtönmúzeum története (84)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Börtönügyi Szemle 2021/2

Börtönlelkészi Szolgálat

20 éves a Börtönlelkészi Szolgálat – konferencia

 • Előszó (5)
  Schmehl János: 20 éves a Börtönlelkészi Szolgálat (6)
 • Kovács Mihály: A börtönlelkészek szerepe a Fogvatartási Ügyek Szolgálatának tevékenységében (9)
 • Veres András: A börtönpasztoráció teológiai dimenziói (19)
 • Stift Zoltán: Börtönlelkészként a közjó szolgálatában (22)
 • Várkonyi Zsolt Kristóf, Rutkai Kata, Szabó Martin: „Hitével szolgál, tettével nevel” – Gondolatok a 20 éves Börtönlelkészi Szolgálatról (27)
 • Tihanyi Miklós: A Börtönlelkészi Szolgálat jellemzői és eredményei. Results and characteristics of Prison Chaplaincy (37)

Tanulmányok

 • Czenczer Orsolya: A „zöld” büntetés-végrehajtás margójára… Avagy a magyar büntetés-végrehajtás ökológiai lábnyom-csökkentésének eredményei The „green” prisons… meaning the rsults of the ecological footprint reduction of the Hungarian Prison Service (55)
 • Fehér Szilárd: Kihívások a büntetés-végrehajtásban a koronavírus-járvány alatt Challanges of the Prison Services during the COVID-19 pandemic (67)
 • László Balázs: Befogatás és óvadék egy elfeledett büntetőkódex-javaslatban Detention and bail in a forgotten proposed bill of Criminal Code (83)

Röviden

 • Bottyán Sándor, Schmehl Gábor, Simon Zsolt Árpád: Büntetés-végrehajtási szakos hallgatók a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián – Beszámoló (100)
 • Együttműködési Megállapodás (103)

Börtönügyi Szemle 2021/1

Nekrológ

 • Várkonyi Zsolt Kristóf: Búcsúzunk Prof. em. Dr. Vókó György büntetőjogásztól (5)

A „jövőformáló tudomány” című konferencia előadásai

 • Bolyky Orsolya, Sárik Eszter: Visszaesés vagy talpon maradás? Falling or stilling? (9)
 • Szabó Judit: A személyiségzavar, különösen a pszichopátia hatása a büntetőjogi felelősségre. The effect of personality disorder on criminal responsibility with special regard to psychopathy (25)
 • Vókó György: A jövőt védő magyar intézményes hátterű kriminológiai tudományos kutatások emlékezete (43)

Tanulmányok

 • Forgács Judit: Kapcsolattartás járvány idején. Contact and communication during epidemic (51)
 • Kellner Gergely: A büntetés-végrehajtás kommunikációjának új irányai. New directions in the communication strategies of the Hungarian Prison Service (71)
 • Somorjai Ádám: Szent Adorján vértanú (278-306) tiszteletének jelentősége. The significance of the cult of the Martyr Saint Hadrianus (278-306) (101)

Röviden

 • Rutkai Kata: Ismét elnyerte „Az Év Honlapja” díjat a büntetés-végrehajtás (110)

Börtönügyi Szemle 2020/3

 • Várkonyi Zsolt Kristóf: Búcsúzunk Drotár Zsolt bv. ezredestől (5)

Tanulmányok

 • Cséri Zoltán: Autonóm törekvések az innováció ösvényén – Új utakon a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok és a Bv. Holding Kft. (7)
 • Halász-Szabó Ágnes: Fogvatartotti munkáltatás az Ipoly Cipőgyár Kft-ben (19)
 • Hartai László: Az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. pékipari tevékenységének hatása a munkáltatásra, a reintegrációra, valamint a gazdálkodásra (33)
 • Juhász Ernő: A Duna Papír Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fejlesztései, tevékenységének bemutatása, szerepe a központi ellátásban és a teljes körű foglalkoztatásban (55)
 • Kapusi Tamás: A precíziós szántóföldi gazdálkodás műszaki lehetőségei és alkalmazásának tapasztalatai a Pálhalmi Agrospeciál Kft.-nél (79)
 • Ondok Roland: A büntetés-végrehajtási szervezet helye, szerepe a védelmi igazgatási rendszerében – I. rész (101)

A Szent Adorján millenniumi emlékévek eseményei – 2020.

 • Várkonyi Zsolt Kristóf, Bóka Tibor: Interjú Bóka Tibor plébánossal (121)
 • Várkonyi Zsolt Kristóf, Szemán Levente: Elismerések Szent Adorján ünnepén (124)
 • Várkonyi Zsolt Kristóf, Szemán Levente: Szent Adorján tiszteletére tartott tudományos emlékülés (125)
 • Várkonyi Zsolt Kristóf, Szemán Levente: Ünnepi szentmise a Szent Adorján és Szent Őrangyalok-templomban (126)

Röviden

 • Várkonyi Zsolt Kristóf, Rutkai Kata: Megszűnt a börtönök túltelítettsége, tíz büntetés-végrehajtási intézetben 2750 férőhely került átadásra (127)

Elektronikus formában elérhető itt.