Ügyvédek Lapja 2021/6

 • Bánáti János: Az online-világ térhódítása ellenére nélkülözhetetlenek a személyes kapcsolatok (2)
 • Varga Zs. András: A Kúria és az egységes joggyakorlat biztosítása (4)
 • Kitüntetések – Magyar Ügyvédek Napja 2020-2021 (10)
 • Tóth Mihály: Nyílt gondolatok a leplezett eszközökről (16)
 • Kadlót Erzsébet: Védelemhez való jog a vízszint alatt (26)
 • Gál István László: A pénzmosás mindent visz (37)
 • Csurgó Ottó: Minden tekintetben a legjobb választás a Perfekt Pro Med Ügyvédi Egészségbiztosítás (46)

Acta Humana 2021/2

 • Szerzőink (5)
 • Beköszöntő (7)

Alaptörvény

 • Balogh Zsolt: Bírói hatalmi ág az Alaptörvényben – a bírói függetlenség néhány aspektusáról (9)
 • Hörcherné Marosi Ildikó, Kováts Beáta: Amikor a bíró visszaél a függetlenségével (23)
 • Koltay András: A véleményszabadság alkotmányos védelme az Alaptörvény első évtizedében (37)
 • Patyi András: Az eljárási alapjogok és az eljárási alkotmányosság néhány kérdése az Alaptörvényben (95)
 • Schanda Balázs: Az alkotmánybíráskodás új szerepe az Alaptörvény első évtizedében (117)
 • Trócsányi László: Az alkotmányozás dilemmái – 10 év múltán (135)
 • Varga Zs. András: Az Alaptörvény jelentősége Magyarország szuverenitásának védelmében (155)

Tanulmányok

 • Bándi Gyula: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, a Szociális Karta és a környezeti jogok (179)
 • Kecskés Gábor: A környezeti jogok értelmezése az Emberi Jogok Európai Egyezményébe foglalt jogok körében (207)

Recenzió

 • Horváth Attila: Választójog, választási rendszerek és népszavazások a közjog és a politika határán (221)

Magyar Jog 2021/6

Tanulmányok

 • Trócsányi László: Bevezető a Magyar Jog tematikus különszámához (321)
 • Polt Péter: 150 éves a modern magyar ügyészség (323)
 • Mezey Barna: „…ez a szervezet minden tekintetben bevált” – 150 éves a királyi ügyészségről szóló törvény (329)
 • Belovics Ervin: Az ügyészség feladatai a megújult büntetőeljárás tükrében (337)
 • Lajtár István: Az ügyészség közjogi szakágáról (343)
 • Varga Zs. András: Tíz éves az Alaptörvény – 150 éves a modern magyar ügyészség (349)
 • Czine Ágnes: A Királyi Ügyészségtől Magyarország Ügyészségéig 150 év távlatából avagy az ügyészség alkotmányos helyzetének változásai (355)
 • Tóth Mihály: Viták és javaslatok az ügyészség állami szervek rendszerében elfoglalt helyéről (363)
 • Bánáti János – Kadlót Erzsébet: Az ügyészség funkcióváltásának modern kori „befejezetlen szimfóniája” (371)

Ügyvédek Lapja 2021/1

 • Varga Zs. András: Számíthat együttműködésemre a törvények keretei között az ügyészi szervezet, az ügyvédi kar és mindenki, aki a Kúriától kér döntést az ügyében (2)
 • Hogy jobban lássuk az erkölcs és jog határait, összefüggéseit (6)
 • Erdő Péter: A bűn és a bűncselekmény fogalma a katolikus teológiában és az egyházjogban (7)
 • Sulyok Tamás: Bűn és bűnhődés az Alkotmánybíróság gyakorlatában (10)
 • Osztovits András: Igazságszolgáltatás a digitális korban (13)
 • Háger Tamás, Bakó József: A védelmet is érintő változások a másodfokú büntetőeljárásban (17)
 • Fenyvesi Csaba: A felismerésre bemutatás – védőügyvédi szemmel (21)
 • Szánthó Pál: Hogyan törleszthető részletekben a fegyelmi pénzbírság (26)
 • Bölcskei Krisztián, Hajdu Krisztina, Jasku Zsolt: A visszaélés-bejelentési rendszer alkalmazásáról (28)
 • Interjú Bógyi Attilával: A kamarai tagok kötelező továbbképzésének eddigi tapasztalatai (32)
 • Frivaldszky Gáspár: A felhőszolgáltatások adatvédelmi kérdései az uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) fényében (34)
 • Fazakas Zoltán József: Az ügyvédi megbízási szerződés kapcsolata az eredményelvárással és megbízási díjjal (37)
 • Kaszás Beáta: Tizenöt éves a Budapesti Ügyvédjelölti Tagozat (41)
 • Iglódi Endre: In memoriam: Dr. Pusztai Imre (1949-2020) (45)
 • MÜK elismerés a Kúria leköszönő elnökének (45)
 • A Magyar Ügyvédi Kamara kitüntetettjei (46)
 • A MÜK szakmai bizottságának állásfoglalása Cégalapítás külföldi állampolgárok esetén külföldön történő aláírással (48)

Acta Humana 2020/4

Tartalom

 • Szerzőink (5)
 • Beköszöntő (7)

Tanulmányok

 • Bándi Gyula: A Teremtés védelme és az emberi jogok (9)
 • Frivaldszky János: Az ember jogalanyiságának, életéhez és méltóságához való joga a kortárs katolikus természetjogi alapú jogfilozófiai megközelítésben (35)
 • Horkay Hörcher Ferenc: Pierre Manent a természetjogról és az emberi jogokról (87)
 • Koltay András: Cukrászremekek a vallás és a politika sodrásában (105)
 • Molnár Attila Károly: Az engedetlenség kötelessége – a modern politia egyik forrásánál (127)
 • Pócza Kálmán: A bajor feszületügy: a Bundesverfassungsgericht egyik legnagyobb krízise (151)
 • Varga Zs. András: A házasság és a család mint keresztény és európai értékek (187)

Elektronikus formában elérhető itt.