Történelmi Szemle 2022/3

Tanulmányok

  • Walter Pohl, Johannes Krause, Vida Tivadar, Patrick J. Geary: Az 5-9. századi Kelet-Közép-Európa integratív archeogenetikai, régészeti és történeti vizsgálata, Kr. u. 400-900. A HistoGenes 856453 ERC-Synergy Grant (341)
  • Gloviczki Ráhel: A középkori magyar királykoronázás összeurópai kontextusban (355)
  • Kádas István: Amikor megváltás az adó. Katonaságmegváltás és rendkívüli adó Hunyadi Mátyás uralma elején (1458-1466) (383)
  • Fóti Miklós: Egy szokatlan demográfiai jelenség és háttere a szegedi szandzsák területéről. Mila puszta hirtelen várossá válása 1578-ban (403)
  • Tóth Gergely: Egy hungarus értelmiségi pályafutásának tipikus és egyedi vonásai. Bél Mátyás elfeledett (ön)életrajza (417)
  • Hantos-Varga Márta: Avítt judaizmus és modern fajelmélet között. Katolikus szerzők zsidóellenes argumentációjának szürke zónája (447)
  • Csapody Tamás: A cservenkai exhumálások története (481)
  • Kiss Rita: Az 1956-os magyar menekültek beilleszkedése Bajorországban (513)

Adattár

  • Kádár Zsófia, B. Székely Dorottya Piroska: Adattár a 17. századi magyar országgyűléeken szereplő egyháziakról (533)

Mérleg

  • Varga Balázs: Győr város monográfiáinak története a dualizmus korától napjainkig (627)