Rubicon 2021/10-11

Magyar tájak – magyar múlt

Trianonon túl

 • Nánay Mihály: Verecke híres útján (4)
 • Miskolczy Ambrus: Gyulafehérvár. A kövek beszélnek a múltról (12)
 • Nánay Mihály: Vaskapu. Elárasztott múlt (24)
 • Tarján M. Tamás: Brassó. Erdély Coronája (34)
 • Újváry Gábor: Székelyudvarhely. A székely anyaváros (42)
 • Fodor János: Marosvásárhely. A székelység fővárosa (54)
 • Margittai Gábor: Marosvécs. Végvár a Kárpátokban (68)
 • Szilvay Gergely: Legendás falvak. Bonchida, Válaszút, Szék (76)
 • Balogh Balázs, Fülemile Ágnes: Kalotaszeg. A magyar népművészet felfedezése (88)
 • Fleisz János: Nagyvárad. Város, kinek nem látni mását (108)
 • N. Németh István: Kassa. Egy történeti kegyhely (124)
 • Szarka László: : Lőcse. Szepességi szász székváros (142)
 • Sokcsevits Dénes: Csáktornya. Egy vár, amelynek neve elválaszthatatlan a Zrínyiektől (150)
 • Dévavári Zoltán: Szabadka (156)
 • Sokcsevits Dénes: Raguza. Dalmát város, amely a legtovább tartott ki a magyar királyok hűségén (166)
 • Eszik Veronika: Fiume. Modernitás és magyar karakter (174)

Elektronikusan elérhető itt.

Rubicon 2021/8

Buda vára

 • Rostás Péter: A Szent István-terem. A Budavári Palota déli összekötő szárnyának helyreállítása (4)
 • Sal Endre: „Fenséges díszt, ősi magyar komolyságot sugározzon.” Hauszmann Alajos pompázatos palotája (12)
 • Magyar Károly: A budai Királyi Palota a középkorban (16)
 • Farbaky Péter: A budai Királyi Palota a barokk korban (26)
 • Varga Kálmán: Buda és Gödöllő. Minták és jelképek (36)
 • Hermann Róbert: A budai Vár 1848-49-ben
 • Borovi Dániel: A tábornok és a királyné. Hentzi és Sisi. Egy emlékműpályázat históriája (56)
 • Újváry Gábor: Az utolsó aranykor. A budai Királyi Palota a két világháború között (68)
 • Kelecsényi Kristóf: Minisztériumi keringő Budán (80)
 • Mihályi Balázs: A Királyi Palota az ostromban és a Rákosi-korszakban (88)